Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm lớp liên thông xây dựng K14-15 môn KC gạch đá và KC gỗ

Lớp liên thông xây dựng thuộc khóa học Đại học ngành kỹ thuật xây dựng 14 và 15, xem kết quả điểm học phần các môn đã học và thi, điểm được cập nhật theo từng môn.

Thông tin điểm học phần khóa học liên thông ngành Kỹ thuật xây dựng _ K14 và 15

Học phần Kết cấu gạch đá & Kết cấu gỗ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

Cập nhật kết quả học tập khóa liên thông ngành xây dựng

Trình độ đào tạo liên thông Trung cấp - Cao đẳng - Đại học học ngành xây dựng

- Khóa liên thông ngành  xây dựng cập nhật kết quả học phần, các môn trong kế hoạch đào tạo đã được sắp xếp lịch học và hoàn thiện thi theo lịch.

- Các môn đã tổ chức học và thi khi nhận kết quả về phòng đào tạo sẽ cập nhật tới sinh viên thuộc các khóa học liên thông ngành xây dựng được biết để đối chiếu các môn đã học.

Danh sách các môn thuộc kế hoạch đào tạo khóa học liên thông xây dựng K14, gồm:

1. Vật liệu xây dựng và &TN: Xem Tại đây

2. Môn Kết cấu gỗ

3. Kết cấu gạch đá

4. Môn học Cơ học đất

5. Nền móng và đồ án

6. Máy xây dựng

7. Trắc đạc công trình và ĐA

8. Cấp thoát nước

9. Thực tập kiến trúc

10. Kỹ thuật thi công

12. Tổ chức thi công

13. Kinh tế xây dựng

14.  ĐA. Kỹ thuật thi công

► Dưới đây kết quả môn học theo lịch học lớp liên thông xây dựng K14, sinh viên thuộc khóa học liên thông xây dựng K15 đủ điều kiện đăng ký học ghép tham gia học cùng K14.

DS kết quả học phần khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 - 15

Học phần Kết cấu gạch đá & Kết cấu gỗ

 

tuyển sinh liên thông xây dựng tại hà nội

Kết quả môn Kết cấu gạch đá_Khóa học liên thông xây dựng 14

 

 trường tuyển liên thông xây dựng

Điểm học phần Kết cấu gạch đá _ Lớp liên thông xây dựng K15

 

Đào tạo liên thông xây dựng tại hà nội

Học phần Kết cấu gỗ_ Lớp liên thông xây dựng K14

 

học liên thông xây dựng xét tuyển đại học

Môn Kết cấu gỗ_Lớp liên thông xây dựng K15

Tin tức khác