Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm khóa học liên thông ngành xây dựng K16 môn Hình họa, cơ LT,SBVL

Điểm môn học khóa học liên thông ngành xây dựng - Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, Liên thông Cao dẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

Điểm môn học liên thông xây dựng - Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16

♦ Hệ học liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

♦ Hệ học liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

♦ Hệ học liên thông Đại học chuyên ngành khác sang Đại học ngành xây dựng

tuyển sinh khóa học liên thông xây dựng

Trường Đại học Lương Thế Vinh

Điểm học phần các môn học - Khóa học liên thông xây dựng K16

- Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _ Khóa 16 đã hoàn thiện các môn học trong chương trình đào tạo liên thông xây dựng như sau:

+ Triết học Mác - Lê Nin (3TC)

+ Toán cao cấp (3TC)

+ Kỹ năng mềm (3TC)

+ Vẽ kỹ thuật (4TC)

+ Cơ học lý thuyết (2TC)

+ Sức bền vật liệu (4 TC)

+ Cơ học kết cấu (4TC)

+ Địa chất công trình (2 TC)

+ An toàn, bảo hộ lao động (2 TC)

+ Cấu tạo công trình xây dựng (4TC) >>> Xem kết quả môn học: Tại đây

+ Điện kỹ thuật (2 TC)

+ Hình họa (3 TC).

 >>> Xem điểm Địa chất công trình - ATLĐ - Cơ học KC: Tại đây

► Dưới đây, hình ảnh về kết quả tương ứng các môn đã học và dự thi kết thúc học phần gửi tới snh viên thuộc các hệ đào tạo liên thông ngành xây dựng giữa các trình độ.

Điểm môn cơ học lý thuyết _ Khóa học liên thông xây dựng K16

 Đợt thi tổ chức tháng 01 năm 2023 - Khóa học liên thông Đại học ngãnh xây dựng 

 

 

 Khai giảng lớp học liên thông đại học ngành xây dựng

DSSV học liên thông xây dựng K16 - Kết quả môn học

 

Điểm môn Sức bền vật liệu _ Khóa học liên thông xây dựng K16

 

Trường đào tạo liên thông ngành xây dựng tại Hà Nội

DSSV học liên thông xây dựng _K16 tham gia học và thi môn Sức bền vật liệu

 

Điểm môn Cơ lý thuyết_ Khóa học liên thông xây dựng K16

 

xét tuyển văn bằng 2 ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

DSSV lớp liên thông xây dựng K16 học và thi môn Cơ học lý thuyết

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác