Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm lớp học liên thông ngành xây dựng môn Dự toán, Điện và Hình họa

Thông tin về điểm học phần khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, Cao đẳng lên Đại học và Đại học lên Đại học ngành xây dựng K15.

Kết quả học phần các môn học - Khóa liên thông Đại học ngành xây dựng K15

Hệ đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành kỹ thuật xây dựng

Hệ đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

Hệ học Đại học sang Đại học ngành xây dựng 

Kết quả học phần các môn đã học và thi kết thúc tháng 01 năm 2023

Cập nhật kết quả học phần - Khóa học liên thông xây dựng _K15

- Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng thuộc các hệ đào tạo trên đã và đang hoàn thiện chương trình học liên thông Đại học ngành xây dựng. Danh sách các môn đã học và tổ chức thi tương ứng vào từng thời thời điểm, kết quả cập nhật tại mục "TRA CỨU ĐIỂM THI CÁC LỚP LIÊN THÔNG XÂY DỰNG".

- Sinh viên đối chiếu môn đã học - thi kết thúc, cập nhật kết quả đạt được, theo dõi danh sách các môn phải môn học trong chương trình đào tạo trình độ "Kỹ sư xây dựng".

- Thông tin về kết quả học tập là cơ sở đối chiếu việc hoàn thiện khóa học theo kế hoạch đào tạo sắp xếp, dà soát môn học trong toàn khóa và tham gia học tập đầy đủ.

► Dưới đây, kết quả học tập của các môn trong chương trình đào tạo - Tổ chức thi kết thúc vào tháng 01 năm 2023, gồm:

+ Dự toán, thanh quyết toán công trình xây dựng (3TC)

+ Điện kỹ thuật (2 TC)

+ Hình họa (3TC)

 >>>Điểm kết cấu thép 1 + 2 & Đồ án - Khóa học liên thông xây đựng K15

Điểm dự toán & Thanh quyết toán công trình xây dựng - Lớp liên thông xây dựng_K15

 

địa chỉ xét tuyển liên thông ngành xây dựng

SV học - Học phần môn Dự toán, thanh quyết toán công trình - Lớp liên thông xây dựng K15

 

Điểm Điện kỹ thuật - Lớp liên thông Đại học ngành xây dựng_K15 

 

Xét tuyển hồ sơ học bằng đại học thứ 2 ngành xây dựng

SV học - Học phần môn Điện kỹ thuật - Lớp liên thông xây dựng K15

 

Điểm Hình họa - Lớp liên thông Đại học ngành xây dựng_K15 

 

học liên thông xây dựng và văn bằng 2 xây dựng

SV học - Học phần môn Hình họa- Lớp liên thông xây dựng K15

Tin tức khác