Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm học liên thông Đại học ngành xây dựng K15 môn CHKC - CHLT và toán CC

Cập nhật kết quả học tập _ Lớp liên thông xây dựng giữa các trình độ, liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học, Đại học lên Đại học ngành xây dựng _K15

Thông tin về kết quả học khóa liên thông Đại học ngành xây dựng_K15

Kết quả học tập môn Cơ học kết cấu - Cơ học lý thuyết và Toán Cao cấp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

Cập nhật kết quả học tập từng môn học các lớp liên thông xây dựng

- Sinh viên thuộc khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng giữa các trình độ đã hoàn thiện học và thi kết thúc học phần trong kỳ học theo kế hoạch sắp xếp và tổ chức, kết quả chi tiết được cập nhật lần lượt để theo dõi.

- Kết quả học tập tương ứng từng môn được chuyển về phòng đào tạo xác nhận và gửi tới sinh viên được biết

DS các học phần đã học và thi khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15, gồm:

1. Môn Triết học Mác - Lê Nin: Xem Tại đây

2. Môn Cơ học lý thuyết

3. Môn Cơ học kết cấu

4. Môn Toán Cao cấp

5. Môn học Kỹ năng Mềm

6. Môn học Vẽ Kỹ thuật

7. Môn học Sức bền vật liệu

► Dưới đây, cập nhật tới lớp về kết quả học tập môn Cơ học lý thuyết, Cơ học kết cấu và Toán cao cấp được biết, các môn trong danh sách trên sẽ tiếp tục cập nhật liên tục và thông báo tới sinh viên khóa học.

DSSV khóa học liên thông ngành xây dựng_K15 và kết quả môn CHLT & CHKC & Toán CC

♦ Môn Cơ học kết cấu

♦ Môn Cơ học lý thuyết

♦ Môn Toán cao cấp

 

đào tạo liên thông xây dựng

Kết quả học _Khóa liên thông xây dựng K15_Cơ học kết cấu

 

tuyển văn bằng 2 xây dựng

Kết quả _Khóa học liên thông xây dựng K15_Cơ học lý thuyết

 

 học liên thông đại học ngành xây dựng

Kết quả Toán Cao Cấp - Khóa học liên thông xây dựng K15

 

 

Tin tức khác