Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm Hình họa lớp học liên thông ngành xây dựng Khóa K14 và 15

Điểm hình họa khóa học liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

ĐIỂM HÌNH HỌA KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

Khóa học liên thông Trung cấp - Cao Đẳng lên Đại học ngành xây dựng_ Khóa 14;

Khóa học liên thông Trung cấp - Cao Đẳng lên Đại học ngành xây dựng _Khóa 15;

Khóa học liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng_K15.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

CẬP NHẬT KẾ QUẢ HỌC TẬP MÔN HÌNH HỌA KHÓA LIÊN THÔNG XÂY DỰNG

- Thông tin kết quả học tập môn Hình họa, gửi tới sinh viên khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, gồm các hệ đào tạo:

+ Hệ học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

+ Hệ học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

+ Hệ học liên thông từ Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

- Các môn đã tổ chức học và thi theo hình thức trực tuyến, hiện đã được cập nhật đầy đủ về điểm thành phần và điểm thi kết thúc môn học. Sinh viên thuộc diện phải tham gia môn học và đã dự thi kết thúc môn xem kết quả đầy đủ về môn Hình họa.

>>> Xem điểm môn BTCT1 Khóa học liên thông xây dựng Khóa 14 &15

 

DSSV VÀ KẾT QUẢ MÔN HÌNH HỌA KHÓA HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG K14

(Hệ đào tạo liên thông giữa các trình độ Trung cấp - Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng)

 

dia chi tuyen lien thong xay dung

SV và kết quả môn hình họa khóa học liên thông xây dựng _K14

 

DSSV VÀ KẾT QUẢ MÔN HÌNH HỌA KHÓA HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG K15

(Hệ liên thông giữa các trình độ Trung cấp - Cao đẳng và Đại học  lên Đại học ngành xây dựng)

dia chi hoc lien thong xay dung tai ha noi

SV và kết quả môn hình họa khóa học liên thông xây dựng _K15

Tin tức khác