Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm học phần khóa học liên thông xây dựng K15-16 môn VLXD và Trắc đạc

Kết quả thi kết thúc học phần gửi sinh viên khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, hệ liên thông Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

Điểm học phần khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15 - 16 

♦ Hệ liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

♦ Liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

♦ Liên thông Đại học sang Đại học ngành xây dựng

♦ Khóa đào tạo Trình độ Đại học ngành kỹ thuật xây dựng K15 - 16.

 

 thông tin tuyển sinh liên thông đại học xây dựng hà nội

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

Cập nhật kết quả học phần khóa học liên thông xây dựng 

- Sinh viên tham gia khóa học liên thông xây dựng giữa các trình độ tiếp tục cập nhật kết quả học tập các môn đã học tại kỳ học, các môn tổ chức đào tạo từ tháng 05 năm 2023, gồm:

+ Học phần Cơ học đất

+ Vật liệu xây dựng & Thí nghiệm 

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Cấp thoát nước

+ Học phần kết cấu gỗ

+ Học phần kết cấu gạch đá

+ Học phần Nền móng & Đồ án

+ Học phần Trắc đạc công trình.

>>> Xem lịch học các môn khóa học liên thông xây dựng K15 - 16 

 

- Các môn học tiếp theo đã lên danh sách sinh viên học tương ứng với từng môn, kế hoạch kỳ học tiếp theo được sắp xếp học.

 

SV khóa học liên thông xây dựng K16 kèm kết quả môn Trắc đạc công trình và đồ án

 

Học liên thông trung cấp lên đại học xây dựng - Xét hồ sơ

Khóa học liên thông xây dựng K16 và điểm môn Trắc đạc 

 

SV khóa học liên thông xây dựng K15 kèm kết quả môn Trắc đạc công trình và đồ án

 

địa chỉ học liên thông đại học ngành xây dựng

 Khóa học liên thông xây dựng K15 và điểm môn Trắc đạc công trình & Đồ án

 

SV khóa học liên thông xây dựng K16 kèm kết quả môn Vật liệu xây dựng & Thí nghiệm

 

 Trường xét tuyển liên thông cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

 Khóa học liên thông xây dựng K16 và điểm môn Vật liệu xây dựng & Thí nghiệm

 

SV khóa học liên thông xây dựng K15 kèm kết quả môn Vật liệu xây dựng & Thí nghiệm

xét hồ sơ liên thông đại học ngành xây dựng

 Khóa học liên thông xây dựng K15 và điểm môn Vật liệu xây dựng & Thí nghiệm

 

Tin tức khác