Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm khóa học liên thông xây dựng K15 - 16 môn cơ học đất và Nền móng

Điểm học phần khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học - Liên thông Cao đẳng lên Đại học và Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

Điểm môn học khóa liên thông Đại học ngành xây dựng K15 - 16

♦ Hệ liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

♦ Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

♦ Hệ liên thông Đại học sang Đại học ngành xây dựng.

 

học liên thông cao đẳng lên đại học xây dựng

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KÉT QUẢ HỌC PHẦN CÁC MÔN HỌC 

- Thông tin về kết quả học phần các môn học trong chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng K15 - 16. Sinh viên thuộc các khóa học trên theo dõi kết quả các môn đã học

1. Vật liệu xây dựng & Thí nghiệm: 3 TC

2. Trắc đạc công trình: 4TC

>>> Xem kết quả học phần 02 môn học trên: TẠI ĐÂY

2. Cấp thoát nước: 3TC

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2TC

>>> Kết quả học phần môn CTN và TTHCM xem: TẠI ĐÂY

4. Kết cấu gỗ: 3TC

5. Kết cấu gạch đá: 3TC

>>> Kết quả học phần môn kc GỖ và KC gạch đá xem: TẠI ĐÂY

6. Cơ học đất: 3TC

7. Nền móng & Đồ án: 4TC

 

- Hiện thông tin về các môn học trên đã được cập nhật tới sinh viên các khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng khóa K15 - 16 được biết.

*) Ghi chú:

 Danh sách các môn thuộc kỳ học tới đã được thông tin tới sinh viên được biết, phòng đào tạo nhận đơn đăng ký học và hoàn thiện học phí đầy đủ để sắp xếp lịch học theo danh sách sinh viên đăng ký - nộp đầy đủ học phí môn học đó.

>>> Sinh viên khóa học liên thông xây dựng xem môn học đăng ký kỳ tiếp theo: Tại đây

Thông tin về điểm học phần Cơ học đất và Nền móng các khóa học liên thông xây dựng:

 

học liên thông xây dựng từ cao đẳng lên đại học

SV khóa học liên thông xây dựng K16_Kết quả môn Cơ học đất

 

 tuyển sinh liên thông xây dựng - hồ sơ học liên thông xây dựng

SV khóa học liên thông xây dựng K15_Kết quả môn Cơ học đất

 

trường xét tuyển hồ sơ học liên thông xây dựng tại hà nội

SV khóa học liên thông xây dựng K15_Kết quả môn Nền móng & ĐA

 

địa chỉ học liên thông xây dựng từ cao đẳng lên đại học

SV khóa học liên thông xây dựng K16_Kết quả môn Nền móng & ĐA

 

 

Tin tức khác