Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Kế hoạch học kỳ 5 các khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng 15 - 16-17

Chương trình đào tạo với các môn được lên danh sách theo khung chương trình đào tạo liên thông ngành Kỹ thuật xây dựng, với số môn được tính hoàn chỉnh khóa học K15.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỲ TIẾP KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

♦ Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

♦ Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

♦ Hệ liên thông Đại học sang Đại học ngành kỹ thuật xây dựng.

♦ Áp dụng các khóa học liên thông xây dựng từ K15 - 16 - 17 _ Đợt 2 Năm 2023.

 

 trường tuyến sinh liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

Kế hoạch tổ chức học tập các khóa học liên thông xây dựng 

- Theo kế hoạch đào tạo, phòng đào tạo lên kế hoạch tổ chức học tập cho các khóa học liên thông giữa các trình độ từ Trung cấp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học và Đại học lên Đại học ngành xây dựng, cho sinh viên các khóa học thuộc K15 - 16 - 17.

>>> Xem kế hoạch nhập học khóa học liên thông xây dựng K17

 

Danh sách các môn đào tạo kỳ tiếp theo gửi sinh viên các lớp liên thông xây dựng, gồm:

1. Máy xây dựng (2TC)

2. Kinh tế xây dựng (3TC)

3. Kỹ thuật thi công (4TC)

4. Đồ án kỹ thuật thi công (2TC)

5. Tổ chức thi công và đồ án (3 TC)

6. Dự toán và thanh quyết toán công trình (3TC)

7. Thực tập thiết kế kiến trúc (4TC)

*) Lưu ý:

- Tổng số tín chỉ các môn học trên là 21 tín chỉ, sinh viên các khóa đối chiếu môn phải và môn đã học để theo dõi kế hoạch đào tạo.

- Lịch học chi tiết các môn trên được cập nhật trong thời gian tới, sinh viên xem danh sách môn học để đăng ký học và hoàn thiện học phí tương ứng.

- Học phí K16 sẽ nộp theo thông bào thu lần 3 của trường sẽ cập nhật trước khi học

- Sinh viên thuộc khóa học liên thông xây dựng K17, xem lịch học cùng K16.

► Dưới đây, là bảng thống kê sinh viên phải học, được miễn môn hoặc đã tham gia học các môn trước đó. Sinh viên các khóa có nhiệm vụ đối chiếu lại dựa trên:

+ Danh sách xét miễn môn

+ Môn học đã có kết quả

- Nếu có sai xót báo lại GVCN để đối chiếu lại với bản gốc, và làm căn cứ chốt danh sách sinh viên chính thức tham gia môn học.

Tổng hợp môn học sinh viên khóa học liên thông xây dựng _K15 _Bảng 1

Tuyển sinh liên thông trung cấp lên Đại học xây dựng tại hà nội

Bảng danh sách môn học - Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K15

 

Tổng hợp môn học sinh viên khóa học liên thông xây dựng _K15 _Bảng 2

 

xét tuyển hồ sơ học liên thông trung cấp lên đại học xây dựng

Đăng ký môn học - Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K15

 

Tổng hợp môn học sinh viên khóa học liên thông xây dựng _K16

tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng

Tổng hợp môn học - Khóa học liên thông xây dựng K16

 

>>> Danh sách các môn học kỳ trước - Các khóa học liên thông xây dựng 15 - 16 - 17 

Tin tức khác