Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Thông tin về học phí nộp lần 2 Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16

Hoàn thiện học phí lần 2- Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

Thông tin về việc hoàn thiện học phí lần 2 - Khóa học liên thông xây dựng K16

Hệ học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

Hệ học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

Hệ liên thông Đại học sang Đại học ngành xây dựng.

 

học liên thông và văn bằng 2 ngành xây dựng

 

BỘ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

Thông báo về việc thu học phí lần 2 - Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16

Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng - K16 - Nhập học thuộc năm 2022, các quy định mới về xét miễn môn - Học phí - Hình thức nộp học phí thay đổi cụ thể như sau:

- Xét miễn môn học theo khung chương trình đào tạo trình độ trình độ Đại học, phạm vi xét phân tách cơ bản như sau:

1)  Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành kỹ thuật xây dựng, gồm:

+ Liên thông Đúng ngành (125 TC)

+ Liên thông gần ngành (133)

+ Liên thông Trái ngành (144)

2) Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành kỹ thuật xây dựng, gồm:

+ Liên thông Đúng ngành (108 TC)

+ Liên thông gần ngành (125)

+ Liên thông Trái ngành (142)

3) Liên thông Đại học lên Đại học ngành kỹ thuật xây dựng, gồm:

+ Liên thông gần ngành (112)

+ Liên thông Trái ngành (120)

- Học phí áp dụng - Khóa học liên thông xây dựng K16 và các khóa học từ năm 2022:

 470.000 đ/ Tín chỉ

- Hình thức thu học phí khóa học liên thông xây dựng từ k16 trở đi:

► Thu theo các lần thông báo với số tín chỉ quy định đào tạo không quá 45 tín chỉ/ năm.

- Các lần đã nộp - Sinh viên học liên thông xây dựng K16 đến nay như sau:

+ Năm 2022_Lần 1 (15 TC) kèm lệ phí nhập học và thẻ SV: 7.400.000 đ

(Bảy triệu bốn trăm nghìn đồng./.)

+ Năm 2023_Lần 2 (17 TC): 17 *470.000 = 7.990.000 đ

(Bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng./.)

Thời gian thực hiện từ ngày 25/05/2023 đến 10/07/2023.

*) Lưu ý:

► Sinh viên đối chiếu để hoàn thành học phí theo quy định, không ảnh hưởng tới kết quả học tập tại kỳ học đó.

Dưới đây, bảng tổng hợp cập nhật về việc hoàn thiện học phí sinh viên thuộc khóa học liên thông xây dựng K16.

DSSV học liên thông ngành xây dưng - K16 hiện tại đã và chưa nộp học phí lần 2

 

thông báo tuyển sinh liên thông ngành xây dựng dân dụng

Chi tiết bảng tổng hợp học phí hoàn thiện lần 2 - Khóa học liên thông xây dựng K16

 

 

 

 

Tin tức khác