Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
DS xét miễn môn khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16

Thông tin về xét miễn môn khóa học liên thông Đại học giữa các trình độ, liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng K16.

Xét miễn môn - Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K16

Xét miễn môn học hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

Xét miễn môn học - Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

Xét miễn môn học - Hệ học liên thông Đại học lên Đại học nganh xây dựng.

Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

xét miên môn khóa học liên thông xây dựng tại Hà Nội

 

QUYẾT ĐỊNH

- Công nhận, chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy và miễn trừ học phần trong chương trình đào tạo trước với chương trình đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng K16 - Mã ngành 7580201

- Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về liên thông giữa trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học:

- Căn cứ Thông tư số 08/ 2021/ TT-BGD ĐT, ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học;

- Căn cứ vào Quy chế đào tạo của trường Đại học Lương Thế Vinh. Quyết định số 50/QĐ-ĐHLTV; ngày 25 tháng 05 năm 2021 về việc ban hành quy định về công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ và Quyết định số 21/QĐ-ĐH LTV, ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc sửa đổi bổ sung "Quy định về công nhận kết quả học tập và chuyển đỏi tín chỉ"

- Căn cứ Biên bản họp xét duyệt chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy và miễn trừ học phần của khoa chuyên môn

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và quan hệ Doanh nghiệp.

- Quyết định, công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ của thí sinh có quyết định trúng tuyển Đại học hệ đào tạo liên thông ngành Kỹ thuật xây dựng (7580201) theo các Quyết định trúng tuyển (có danh sách kèm theo).

Danh sách chuyển đổi và miễn học phần lớp liên thông Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng

- Chương trình liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, gồm:

+ Liên thông đúng ngành

+ Liên thông gần ngành

+ Liên thông khác ngành

- Chương trình liên thông từ Đại học lên Đại học ngành xây dựng, gồm:

+ Liên thông gần ngành

+ Liên thông khác ngành

Xét miễn môn _Sinh viên thuộc khóa học liên thông Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng - K16:

- Lịch học phòng đào tạo sắp xếp theo kế hoạch học tập từng kỳ, sinh viên tham gia học các môn trong thời khóa biểu tại kỳ hiện tại cập nhật về môn học theo danh sách đã được xét miễn trừ môn học.

► Cập nhập xét miễn môn và học phí đào các kỳ tại link bên dưới:

thông báo tuyển sinh liên thông đại học xây dưng

 >>> Lịch học kỳ 2 khóa học liên thông xây dựng K16

 

 

Tin tức khác