Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Học phí khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16 - Lần 3 năm 2024

Thông tin về việc hoàn thiện học khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16 - Học phí hoàn thiện dựa trên môn học sinh viên tham gia học trong kỳ.

Thông tin học phí khóa học liên thông ngành xây dựng _Khóa 16

♦ Hệ đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

♦ Hệ đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

♦ Hệ đào tạo liên thông Đại học sang Đại học ngành xây dựng.

 

học liên thông xây dựng dân dụng

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỌC PHÍ KHÓA HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG K16

- Năm học 2024, phòng đào tạo đã sắp xếp lịch học các môn học cho các khóa học Đại học ngành kỹ thuật xây dựng, theo tiêu chí dà soát các môn học cơ sở đến các môn chuyên ngành.

- Đối với sinh viên đang học khóa liên thông Đại học ngành xây dựng khóa 16 - Hồ sơ xét tuyển và nhập học vào năm 2022, hiện nay nhà trường đã tổ chức đào tạo và thực hiện việc thu học phí theo từng đợt, các đợt thu học phí gồm:

* Lần 1 (Năm 2022):

- Thực hiện thu học phí từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2022

- Tổng thu (15 tín chỉ): 7.050.000 đ (Bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng./.)

* Lần 2 (Năm 2023):

- Thực hiện thu học phí từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2023

- Tổng thu (17 tín chỉ): 7.990.000 đ (Bảy triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng./.)

* Lần 3(Năm 2024):

- Thực hiện thu học phí từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024

- Tổng học phí thu theo tín chỉ thực học tại kỳ

► Dưới đây là danh sách sinh viên và tổng số tín chỉ tham gia học tại kỳ học, học phí đã nộp và chưa nộp của khóa học liên thông xây dựng K16.

xét tuyển hồ sơ học liên thông đại học ngành xây dựng

Cập nhật thông tin học phí khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16_Lần 3 - Năm 2024

 *) Lưu ý:

- Sinh viên nộp học phí theo số tín chỉ tương ứng trên hạn đến ngày 15/06/2024

- Thời gian hoàn thiện học phí của sinh viên sẽ ảnh hưởng đến lịch thi kết thúc môn

- Sau thời gian quy định trên, sinh viên nào chưa hoàn thiện học phí nhà trường hủy kết quả học các môn đã học.

 

 

Tin tức khác