Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Thông báo nộp học phí khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K15 kỳ 6

 Thông tin về việc hoàn thiện học phí kỳ 6 - Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, liên thông Đại học sang Đại học.

Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng - K15 - Học phí khóa học kỳ 6

Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

Hệ học liên thông Đại học sang Đại học ngành xây dựng.

 

đăng ký học liên thông xây dựng - ngành kỹ thuật xây dựng

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

Thông báo về việc hoàn thiện học phí toàn khóa học liên thông xây dựng _K15

- Khóa học liên thông xây dựng thuộc K15, theo dõi về việc hoàn thành nghĩa vụ học phí tại kỳ đã học và đang học, đối chiếu để hoàn thành các khoản học phí như đã cập nhật.

- Danh sách các học phần sinh viên lớp liên thông xây dựng _K15 đã học cho đến nay:

+ Vật liệu xây dựng và Thí nghiệm

+ Cấp thoát nước

+ Tư tưởng HCM

+ Kết cấu gạch đá

+ Kết cấu gỗ

+ Cơ học đất

- SV lớp liên thông xây dựng_K15 tiếp tục hoàn thiện các môn còn lại theo kế hoạch:

+ Nền móng & Đồ Án

+ Trắc đạc công trình & ĐA

- Sinh viên thuộc khóa học liên thông xây dựng _ K15, đối chiếu học phí chưa hoàn thiện để hoàn thiện đầy đủ trước ngày 10/07/2023.

► Dưới đây, chi tiết về môn học kỳ hiện tại, học phí tương ứng sinh viên phải hoàn thiện tính đến kỳ hiện tại. 

 >>> TKB khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15 kỳ 6

 

Sinh viên khóa học liên thông Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng_K15

 

thông báo tuyển sinh liên thông xây dựng tại hà nội

Thông tin chi tiết sinh viên hệ liên thông Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng - K15

 

Sinh viên khóa học liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng_K15

 

 trường xét tuyển liên thông xây dựng học tại hà nội

Thông tin chi tiết sinh viên hệ liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng - K15

Tin tức khác