Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Điểm Thiết kế kiến trúc khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15

Kết quả môn học Thiết kế kiến trúc gửi tới sinh viên học liên thông Đại học ngành xây dựng, hệ liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng và Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

Điểm Cấu tạo Công trình khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15

Cập nhật kết quả hoàn thiện môn học Cấu tạo công trình xây dựng khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, hệ học liên thông giữa các trình độ Trung cấp - Cao đẳng và Đại học.

Điểm Hình họa lớp học liên thông ngành xây dựng Khóa K14 và 15

Điểm hình họa khóa học liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

Điểm BTCT2 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và K15

Điểm môn học Kết cấu BTCT 2 lớp học liên thông Đại học ngành xây dựng, khóa liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng K14 &15.

Điểm BTCT1 khóa học liên thông ngành xây dựng khóa 14 và 15

Cập nhật kết quả điểm môn học Bê tông cốt thép 1 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, liên thông giữa các trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Điểm Vật lý và Vẽ KT lớp học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15

Cập nhật kết quả môn học Vật lý và Vẽ kỹ thuật khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học - Đại học lên Đại học ngành xây dựng khóa 14 & 15.1

Điểm SBVL và CLT khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 và 15

Cập nhật kết quả học kỳ 2 khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng, học đại học lên đại học ngành xây dựng K14&15.

Điểm KC thép lớp học liên thông đại học ngành xây dựng K14 và 15

Cập nhật chi tiết kết quả học tập môn Kết cấu thép 1 và Kết cấu thép 2 khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 & 15.1, gửi tới sinh viên đã học và thi kết thúc môn.

Điểm kỳ1 khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 môn tiếng anh

Điểm tiếng anh 1 khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng Khóa 14.

Điểm kỳ 1 khóa học liên thông đại học ngành kỹ thuật xây dựng K14

Cập nhật điểm môn học toán cao cấp khóa học liên thông từ trung cấp lên địa học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K14.

Điểm lớp học liên thông trung cấp và cao đẳng lên đai học xây dựng khóa 14

Cập nhật điểm thi kết thúc môn học khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K14.

Điểm hoàn thiện môn khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14

Kết quả các môn học kỳ 1 khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K14 và 15.

Điểm thi TN lớp liên thông đại học ngành xây dựng Khóa 11 và 12

Kết quả thi tốt nghiệp khóa học liên thông từ trng cấp lên đại học ngành xây dựng và học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K11.1 và 12.1

Điểm môn tin học đại cương lớp học liên thông ngành xây dựng khóa 11

Phòng đào tạo gửi kết quả môn học tin đại cương cho sinh viên học liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11

Điểm môn Autocad lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12

Kết quả thi kết thúc môn học Autocad khóa học 11 và 12 lớp liên thông từ trung cấp lên đại học và từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Điểm môn trắc địa khóa học liên thông xây dựng khóa 11 và 12

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và học liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 cập nhậtt kết quả môn học.

Khóa liên thông xây dựng 11 và 12 xem điểm môn Đường lối cách mạng

Điểm kết thúc môn học gửi sinh viên lớp liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng môn đường lối cách mạng khóa học liên thông 11 và 12

Lớp học liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học xem điểm CHĐ

Kết quả môn Cơ học đất khóa học liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học chính quy ngành xây dựng lớp liên thông xây dựng khóa 11 và 12.

Điểm CHKC2 lớp liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học xây dựng

Phòng đào tạo thông báo két quả môn cơ học kết cấu 2 gửi sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng dân dụng.

Điểm Thủy lực lớp liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học xây dựng

Tiếp tục cập nhật về điểm môn học Thủy lực  gửi đến sinh viên học liên thông từ trung cấp lên dại học và từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng


  Phân trang :  1  2  3  4  5  6  7  8  9