Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Điểm lớp liên thông ngành xây dựng K15 môn Kết cấu thép 1, 2 và Cấu tạo CT

Kết quả học phần môn Kết cấu thép 1 và Kết cấu thép 2 + Đồ án, Cấu tạo công trình. Khóa học liên thông ngành xây dựng K15. Hệ đào tạo liên thông Đại học và Văn bằng 2 Đại học.

Điểm lớp học liên thông ngành xây dựng môn Dự toán, Điện và Hình họa

Thông tin về điểm học phần khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, Cao đẳng lên Đại học và Đại học lên Đại học ngành xây dựng K15.

Điểm khóa học liên thông ngành xây dựng K15 tháng 1 năm 2023

Điểm học phần môn học Địa chất công trình - An toàn, bảo hộ lao động - Tin học ứng dụng - Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng khóa 15 - Tổ chức thi Tháng 1.2023.

Điểm khóa học liên thông xây dựng K14 các môn ĐCCT,ATLĐ, Tin UD, Dự toán

Cập nhật kết quả học phần khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng - K14 - Môn học kỳ 6: Tin học ứng dụng, Địa chất công trình, An toàn lao động, Dự toán.

Điểm lớp liên thông Đại học ngành xây dựng K14 - CTN-Trắc đạc và TCTC

Sinh viên khóa học 14 x3m kết quả học phần môn học khóa liên thông từ Trung cấp lên Đại học, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng.

Điểm khóa K14 lớp liên thông xây dựng môn KTTC - ĐA KTTC và KTXD

♦Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Cao đăng lên Đại học ngành xây dựng K14 xem kết quả môn học Kỹ thuật thi công, ĐA. Kỹ thuật thi công, Kinh tế xây dựng.

Điểm khóa học liên thông xây dựng K14 môn Máy xây dựng - Nền và móng

Kết quả môn học lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Đại học lên Đại học ngành xây dựng khóa 14.

Khóa học liên thông xây dựng K14-15 xem kết quả môn CH đất và KN mềm

Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học - Liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng K14 - 15 xem kết quả môn học.

Điểm lớp liên thông xây dựng K14-15 môn KC gạch đá và KC gỗ

Lớp liên thông xây dựng thuộc khóa học Đại học ngành kỹ thuật xây dựng 14 và 15, xem kết quả điểm học phần các môn đã học và thi, điểm được cập nhật theo từng môn.

Điểm Khóa liên thông Đại học ngành xây dựng K14 -15 TTTKKT và VLXDTN

Khóa học liên thông Trung cấp lên Đại học, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, liên thông Đại học sang Đại học ngành kỹ thuật xây dựng K14 -15 xem kết quả môn học.

Điểm khóa học liên thông xây dựng K15 môn Vẽ KT và SB vật liệu

Điểm môn học vẽ kỹ thuật và sức bền vật liệu gửi tới sinh viên khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng - Hệ liên thông giữa các trình độ xây dựng K15.

Điểm học liên thông Đại học ngành xây dựng K15 môn CHKC - CHLT và toán CC

Cập nhật kết quả học tập _ Lớp liên thông xây dựng giữa các trình độ, liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học, Đại học lên Đại học ngành xây dựng _K15

Điểm Kinh tế CT và Triết học-Khóa liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15

Điểm học phần môn Kinh tế chính trị và Triết học Mác Lê Nin. Khóa học liên thông Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học xây dựng, liên thông Đại học sang Đại học ngành xây dựng K14 + 15.

Điểm Thiết kế kiến trúc khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15

Kết quả môn học Thiết kế kiến trúc gửi tới sinh viên học liên thông Đại học ngành xây dựng, hệ liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng và Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

Điểm Cấu tạo Công trình khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15

Cập nhật kết quả hoàn thiện môn học Cấu tạo công trình xây dựng khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, hệ học liên thông giữa các trình độ Trung cấp - Cao đẳng và Đại học.

Điểm Hình họa lớp học liên thông ngành xây dựng Khóa K14 và 15

Điểm hình họa khóa học liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

Điểm BTCT2 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và K15

Điểm môn học Kết cấu BTCT 2 lớp học liên thông Đại học ngành xây dựng, khóa liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng K14 &15.

Điểm BTCT1 khóa học liên thông ngành xây dựng khóa 14 và 15

Cập nhật kết quả điểm môn học Bê tông cốt thép 1 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, liên thông giữa các trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Điểm Vật lý và Vẽ KT lớp học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15

Cập nhật kết quả môn học Vật lý và Vẽ kỹ thuật khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học - Đại học lên Đại học ngành xây dựng khóa 14 & 15.1

Điểm SBVL và CLT khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 và 15

Cập nhật kết quả học kỳ 2 khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng, học đại học lên đại học ngành xây dựng K14&15.


  Phân trang :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10