Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm khóa học liên thông xây dựng K14 các môn ĐCCT,ATLĐ, Tin UD, Dự toán

Cập nhật kết quả học phần khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng - K14 - Môn học kỳ 6: Tin học ứng dụng, Địa chất công trình, An toàn lao động, Dự toán.

Cập nhật điểm học phần - Khóa học liên thông ngành Kỹ thuật xây dựng_K14.

♦ Hệ học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

♦ Hệ học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

♦ Thời gian tổ chức thi kết thúc 16 - 17/01/2023

liên thông ngành xây dựng

Kết quả điểm học phần - Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K14

- Khóa học liên thông Đại học giữa các trình độ từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, thuộc khóa K14 đã hoàn thiện các môn học thuộc học kỳ 6, gồm:

+ Tin học ứng dụng (4TC)

+ An toàn, Bảo hộ lao động và vệ sinh (2 TC)

+ Địa chất công trình (2TC)

+ Dự toán & Thanh quyết toán công trình xây dựng (3 TC)

- Và học phần về báo cáo thực tập môn học, gồm:

+ Thực tập kết cấu

+ Thực tập thi công 

+ Thực tập lập hồ sơ dự thầu và hồ sơ hoàn công

► Dưới đây chi tiết điểm học phần các môn học và thi, điểm thi kết thúc học phần là cơ sở đối chiếu việc hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo trình độ Đại học toàn khóa học Đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng.

 

Điểm học phần môn An toàn lao động - Khóa học liên thông xây dựng_K14

xét tuyển hồ sơ học liên thông ngành xây dựng

DSSV học liên thông xây dựng _K14 và điểm An toàn lao động

 

Điểm học phần môn Địa chất công trình xây dựng - Khóa học liên thông xây dựng_K14

 

học liên thông đại học ngành xây dựng tại hà nội

DSSV lớp học liên thông ngành xây dựng K14 - Môn địa chất CT

 

Điểm học phần môn Tin học ứng dụng - Khóa học liên thông xây dựng_K14

 

xét tuyển liên thông và văn bằng 2 ngành xây dựng

DSSV học liên thông ngành xây dựng K14  - Môn Tin học ứng dụng

 

 

Điểm Dự toán & Thanh quyết toán công trình xây dựng - Khóa học liên thông xây dựng_K14

 

học văn bằng 2 ngành xây dựng - xét tuyển hồ sơ 

SV lớp liên thông Đại học ngành xây dựng - Dự toán & Thanh quyết toán công trình

Tin tức khác