Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm khóa học liên thông xây dựng K15 môn Vẽ KT và SB vật liệu

Điểm môn học vẽ kỹ thuật và sức bền vật liệu gửi tới sinh viên khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng - Hệ liên thông giữa các trình độ xây dựng K15.

Kêt quả môn học lớp liên thông Đại học ngành xây dựng _ K15

Môn Vẽ kỹ thuật & Sức bền vật liệu 

Hệ học từ Trung cấp lên Đại học - Liên thông Cao đẳng lên Đại học và Đại học lên Đại học

Trường Đại học Lương Thế Vinh

- Sinh viên thuộc khóa học liên thông xây dựng, thuộc các hệ đào tạo liên thông trên tiếp tục xem kết quả học tập và kết quả thi kết thúc môn học.

- Danh sách các môn trong kỳ học khóa học K15 gồm: 

+ Kinh tế chính trị & Triết học - Mác LN: Xem Tại đây

+ Cơ học lý thuyết & Cơ học kết cấu: Xem Tại đây

+ Vẽ kỹ thuật & Sức bền vật liệu

+ Toán cao cấp 

+ Kỹ năng mềm

- Kết quả từng môn sinh viên đã hoàn thiện học và thi sẽ được cập nhật đầy đủ tại mục "TRA CỨU ĐIỂM THI CÁC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG" để nắm được kết quả học tập tại kỳ đã học và thi. 

 

DSSV khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng_K15 

Kèm chi tiết điểm môn học Vẽ kỹ thuật & Sức bền vật liệu

 

học liên thông ngành xây dựng

Kết quả môn học vẽ kỹ thuật _ Khóa học liên thông xây dựng

 

mở lớp học liên thông xây dựng tại Hà Nội

Kết quả môn học sức bền vật liệu _Khóa liên thông xây dựng K15

 

Tin tức khác