Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm Cấu tạo Công trình khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15

Cập nhật kết quả hoàn thiện môn học Cấu tạo công trình xây dựng khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, hệ học liên thông giữa các trình độ Trung cấp - Cao đẳng và Đại học.

KẾT QUẢ MÔN HỌC CẤU TẠO CÔNG TRÌNH KHÓA HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG 

Khóa học liên thông Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng _K14;

Khóa học liên thông Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng _K15;

Khóa học liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng _K15.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

CẬP NHẬT ĐIỂM KHÓA HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG KHÓA 14 VÀ 15

- Khóa học liên thông giữa các trình độ lên Đại học ngành xây dựng, gồm các hệ đào tạo:

+ Học liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

+ Học liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

+ Học liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

► Sinh viên thuộc các hệ đào tạo trên, đã tham gia quá trình học tập và đủ điều kiện tham dự kỳ thi kết thúc môn học tại thời điểm đào tạo, nhà trường cập nhật chi tiết về kết quả học tập tương ứng từng môn từng khóa được biết.

 - Tiếp tục thông tin về kết quả học tập các môn đã tổ chức học và thi cho sinh viên thuộc đối tượng tham gia học và thi kết thúc môn theo dõi kết quả đạt được.

DSSV KHÓA HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC  

(Hệ đào tạo liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng_K14)

 

ho so hoc lien thong xay dung tai ha noi

SV khóa học liên thông xây dựng K14 và kết quả môn học

 

DSSV KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG K15 VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC

(Hệ đào tạo liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng)

 

lien tuc tuyen sinh lien thong trung cap len dai hoc nganh xay dung

SV khóa học liên thông xây dựng _K15 và kết quả môn học

Tin tức khác