Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm BTCT2 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và K15

Điểm môn học Kết cấu BTCT 2 lớp học liên thông Đại học ngành xây dựng, khóa liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng K14 &15.

KẾT QUẢ MÔN HỌC KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

Lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng_K14;

Lớp học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng_K14;

Lớp liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

Lớp liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

Lớp liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

Hệ đào tạo liên thông Đại học ngành xây dựng _Khóa K14 & K15.1

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

CẬP NHẬT ĐIỂM MÔN HỌC KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

(Hệ đào tạo liên thông giữa các trình độ từ Trung cấp - Cao đẳng và Đại học ngành xây dựng)

- Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng giữa các trình độ, đã hoàn thiện các môn học và tổ chức thi theo quy định. Kết quả học tập được cập nhật tương ứng từng môn để sinh viên biết và theo dõi trong suốt quá trình học liên thông.

- Kết quả từng môn sẽ thông tin tới sinh viên các khóa học liên thông xây dựng tại mục "TRA CỨU ĐIỂM THI CÁC LỚP HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG".

► Dưới đây, cập nhật điểm hoàn thiện môn học tới khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, khóa học Đại học K14 & 15.

 DSSV VÀ KẾT QUẢ HỌC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG  

(Hệ liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng lên Đại học ngãnh xây dựng_K14)

 

xet tuyen lien thong xay dung hoc tai ha noi

DSSV học liên thông Đại học ngành xây dựng Khóa 14

 

truong mo lop hoc lien thong dai hoc nganh xay dung

DSSV hoc liên thông Đại học ngành xây dựng _K14 tiếp

 

 DSSV VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG 

(Hệ liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngãnh xây dựng_K15)

 

dang ky ho so hoc lien thong xay dung

DSSV và điểm kết thúc môn khóa liên thông xây dựng K15

 

Dia chi nhan ho so hoc lien thong xay dung

DSSV và điểm môn học lớp học liên thông xây dựng K15 _Tiếp

 

 

Tin tức khác