Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm BTCT1 khóa học liên thông ngành xây dựng khóa 14 và 15

Cập nhật kết quả điểm môn học Bê tông cốt thép 1 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, liên thông giữa các trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

KẾT QUẢ KẾT THÚC MÔN KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

Lớp học liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng_ K14;

Lớp liên thông Cao đăng lên Đại học ngành xây dựng_K14;

Lớp học liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

Lớp học liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC K14 & 15.1 - NĂM HỌC 2021 - KỲ 3.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾT QUẢ MÔN HỌC CÁC KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG 

 (Khóa liên thông trình độ Đại học ngành xây dựng _ K14.1& k15.1)

- Các khóa học đã và đang học tập với tiến độ đào tạo tương ứng tại kỳ học liên thông Đại học ngành xây dựng, kết quả học tập và thi kết thúc môn học sẽ được cập nhật liên tục khi hoàn thiện xong.

- Các môn đã tổ chức học và thi các lớp học liên thông xây dựng K14&15, gồm:

+ Hình họa: 3TC;

+ Cấu tạo công trình: 4TC;

+ Thiết kế kiến trúc và Đồ án: 4TC;

+ Kết cấu BTCT1: 5TC;

+ Kết cấu BTCT2: 5TC.

► Dưới đây, cập nhật kết quả học tập và thi kết thúc môn học Kết cấu BTCT1 khóa học K14 & 15.1. Sinh viên xem chi tiết về kết quả gồm kết quả quá trình học tập và kết quả thi kết thúc môn học.

>>> Kết quả môn BTCT2 Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14&15.

DSSV VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG KHÓA 14

 

truong hoc lien thong xay dung

Kết quả điểm môn BTCT1_Khóa học liên thông xây dựng _K14

 

DSSV VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG _K15

 

xet tuyen lien thong nganh xay dung hoc van bang 2 nganh xay dung

Kết quả môn học khóa học liên thông xây dựng K15.1

dao tao lien thong xay dung

Kết quả môn BTCT1_Khóa học liên thông xây dựngK15

 

Tin tức khác