Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm Vật lý và Vẽ KT lớp học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15

Cập nhật kết quả môn học Vật lý và Vẽ kỹ thuật khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học - Đại học lên Đại học ngành xây dựng khóa 14 & 15.1

KẾT QUẢ MÔN HỌC LỚP HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI  HỌC NGÀNH XÂY DỰNG K14 -15

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng;

Lớp học liên thông từ Cao đẳng lên đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông trình độ Đại học ngành kỹ thuật công trình xây dựng - Năm 2021.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾT QUẢ MÔN HỌC CÁC KHÓA HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG 

(Môn Vật lý đại cương - Vẽ kỹ thuật _ Khóa học 14 &15.1_Kỳ 2 năm 2021)

- Năm học 2021, sinh viên thuộc các khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 & 15 đã tham gia học kỳ 2 với các môn học gồm:

+ Vật lý đại cương, Vẽ Kỹ thuật;

+ KC thép 1 + Đồ án, KC thép 2 + Đồ án;

+ Sức bền vật liệu, Cơ học lý thuyết.

► Kết quả điểm chi tiết cho từng môn học trên, hiện nay đã cập nhật đầy đủ và gửi tới sinh viên. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nên các môn trên được tổ chức học và thi theo hình thức Online-Theo quy định của Trường, đảm bảo qui chế của Bộ ban hành.

- Sinh viên thuộc đối tượng phải học và được học tại thời điểm tổ chức học các môn trên, đối chiếu kết quả tương ứng về điểm chuyên cần, điểm thi của từng môn.

DSSV VÀ KẾT QUẢ LỚP HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG K14 

(Môn học Vẽ kỹ thuật - Khóa học liên thông xây dựng K14 - Kỳ 2_Năm 2021)

 lien tuc tuyen sinh lien thong cao dang len dai hoc nganh xay dung

DSSV kết quả môn Vẽ KT_ Khóa học liên thông xây dựng K14

 

hoc llien thong nganh xay dung

DSSV và kết quả môn Vật lý đại cương_Lớp liên thông xây dựng K14

 

DSSV VÀ KẾT QUẢ LỚP HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG K15

(Môn học Vẽ kỹ thuật - Khóa học liên thông xây dựng K15 - Kỳ 2_Năm 2021)

 truong dao tao lien thong dai hoc nganh xay dung

DSSV và kết quả môn Vẽ kỹ thuật khóa học liên thông xây dựng K15

 

DSSV VÀ KẾT QUẢ LỚP HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG K15

(Môn học Vật lý - Khóa học liên thông xây dựng K15 - Kỳ 2_Năm 2021)

truong dao tao lien thong tu trung cap len dai hoc nganh xay dung

Kết quả môn Vật lý đại cương_Khóa học liên thông xây dựng K15

 

>>> Cập nhật điểm môn học BTCT1_Khóa học liên thông xây dựng K14&15

Tin tức khác