Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16 môn ĐCCT, ATLD, CHKC

Cập nhật điểm học phần các môn đã học và thi khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16, môn Địa chất công trình, An toàn, bảo hộ lao động, Cơ học kết cấu.

Thông tin về kết quả học phần - Khóa học liên thông xây dựng K16

Hệ học liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng 

Hệ học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

Hệ học liên thông Đại học ngành khác sang Đại học ngành xây dựng.

 

Thông báo tuyển sinh liên thông xây dựng học tại hà nội

 

Điểm học phần các môn đã học và tổ chức thi kết thúc tháng 1/2023 

- Sinh viên thuộc các khóa học liên thông xây dựng K16 đã học và thi kết thúc các môn theo kế hoạch đào tạo của trường, điểm hoàn thiện môn học tương ứng sẽ được cập nhật tới sinh viên khóa học.

- Sinh viên xem kết quả môn học đối chiếu với quá trình học tập - Thi kết thúc môn để cập nhật trong suốt quá trình học tập.

- Các môn thi tổ chức tháng 1 năm 2023 đã cập nhật điểm tới lớp học liên thông xây dựng K16 hiện đã cập nhật , gồm:

+ Hình họa

+ Sức bền vật liệu

+ Cơ học lý thuyết

>>> Xem điểm chi tiết các môn học trên: TẠI ĐÂY

 

► Dưới đây, tiếp tục cập nhật điểm các môn tiếp theo gửi khóa học liên thông xây dựng, K16, gồm:

+ Địa chất công trình xây dựng

+ An toàn, bảo hộ lao động

+ Cơ học kết cấu.

SV khóa học liên thông xây dựng K16 - Kết quả môn địa chất công trình

 

trường xét tuyển hồ sơ học liên thông đại học xây dựng

DSSV học liên thông xây dựng K16 và kết quả môn học 

 

SV khóa học liên thông xây dựng K16 - Kết quả môn An toàn, bảo hộ lao động và VSMT

mở lớp học liên thông xây dựng học tại Hà Nội

DSSV học liên thông xây dựng K16 và kết quả môn ATLD

 

SV khóa học liên thông xây dựng K16 - Kết quả môn Cơ học kết cấu

 

xét hồ sơ khóa học liên thông xây dựng

SV khóa liên thông xây dựng K16 và kết quả học tập môn cơ học kết cấu

 

 

Tin tức khác