Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm lớp liên thông Đại học ngành xây dựng K14 - CTN-Trắc đạc và TCTC

Sinh viên khóa học 14 x3m kết quả học phần môn học khóa liên thông từ Trung cấp lên Đại học, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng.

Thông tin kết quả học phần lớp liên thông Đại học ngành xây dựng _ K14 

Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

Khóa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

Kết quả học phần khóa học liên thông xây dựng K14

Học phần: Cấp thoát nước - Trắc đạc công trình & ĐA - Tổ chức thi công

- Tiếp tục cập nhật kết quả học phần lớp liên thông ngành xây dựng K14, các môn học đã đào tạo và hoàn thiện thi kết thúc học phần theo kế hoạch của Phòng đào tạo.

- Kết quả học tập tương ứng từng học phần được thông tin chi tiết tới sinh viên toàn khóa được biết theo dõi song song với các môn trong chương trình đào tạo liên thông.

- Sinh viên khó học liên thông xây dựng K14 đã được cập nhật kết quả học phần tại kỳ 4+5 với các môn, gồm:

+ Vật liệu xây dựng & TN

+ Kết cấu gỗ

+ Kết cấu gạch đá

+ Cơ học đất

+ Nền móng & ĐA

+ Máy xây dựng

+ Thực tập kiến trúc

+ Kỹ thuật thi công

+ ĐA. Kỹ thuật thi công xây dựng

+ Kinh tế xây dựng

► Dưới đây, tiếp tục cập nhật kết quả môn học Cấp thoát nước, Trắc đạc công trình & ĐA, Tổ chức thi công tớii khóa học liên thông xây dựng K14.

DS sinh viên khóa học liên thông xây dựng và kết quả học tập

Môn cấp thoát nước - Trắc đạc công trình & ĐA - Tổ chức thi công.

 

trường tuyển sinh liên thông xây dựng ở Hà Nội

Điểm cấp thoát nước _ Khóa học liên thông xây dựng 14

 

trường tuyển sinh liên thông ngành xây dựng

Môn trắc đạc công trình xât dựng - Khóa học liên thông xây dựng K14

 

 học liên thông đại học xây dựng tại hà nội

 Môn Tổ chức thi công&ĐA - Lớp liên thông xây dựng K14

 

 

Tin tức khác