Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Khóa học liên thông xây dựng K14-15 xem kết quả môn CH đất và KN mềm

Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học - Liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng K14 - 15 xem kết quả môn học.

Điểm Cơ học đất & Kỹ năng mềm khóa học liên thông xây dựng K14 - 15

Lớp học liên thông Đại học ngành xây dựng K14

Lớp liên thông ngành xây dựng khóa học K15

Trường Đại học Lương Thế Vinh

Thông tin về kết quả học các lớp liên thông ngành xây dựng

- Thông tin về kết quả học tập các khóa học liên thông xây dựng, hệ học liên thông từ Trung cấp lên Đại học, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Liên thông Đại học lên Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng.

- Điểm thuộc vào kế hoạch đào tạo chương trình học Đại học ngành xây dựng, sinh viên có trong danh sách khóa học liên thông lên Đại học ngành xây dựng đã học và tham gia thi kết thúc.

- Một số môn học thuộc kế hoạch đào tạo khóa học K14, sinh viên khóa K15 xét thấy đủ điều kiện đăng ký tham gia học ghép cùng lịch học với lớp liên thông xây dựng K14. Danh sách điểm làm căn cứ để đối chiếu trên toàn khóa các môn đã học và chưa học.

- Điểm môn học thuộc từng kỳ học sẽ được thông tin tới sinh viên các lớp học trên được biết và đối chiếu để bám sát với kế hoạch đào tạo tiếp theo.

>>> Điểm KC gạch đá & KC gỗ khóa liên thông xây dựng K14& 15

 

DS sinh viên kèm kết quả học phần khóa liên thông xây dựng K14 - 15

Môn học cơ học đất & Kỹ năng mềm 

 

địa chỉ học liên thông xây dựng

Kết quả môn Cơ học đất _Khóa học liên thông xây dựng K14

 

học liên thông ngành xây dựng tại hà nội

Kết quả Cơ học đất _Khóa học liên thông xây dựng K15

 

địa chỉ học liên thông xây dựng tại hà nội

Môn học Kỹ năng mềm - Lớp liên thông xây dựng K14

 

xét tuyển liên thông xây dựng

Môn học kỹ năng mềm_ Lớp liên thông xây dựng K15

 

 

Tin tức khác