Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm Kinh tế CT và Triết học-Khóa liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15

Điểm học phần môn Kinh tế chính trị và Triết học Mác Lê Nin. Khóa học liên thông Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học xây dựng, liên thông Đại học sang Đại học ngành xây dựng K14 + 15.

Điểm kinh tế chính trị & Triết học Mác - Lê Nin - Lớp liên thông xây dựng K14 và 15.1_HN6

Kết quả điểm môn học chi tiết các lớp học liên thông ngành xây dựng

♦ Lớp học liên thông từ Trung Cấp lên Đại học

♦ Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học 

♦ Lớp liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng

- Sinh viên các lớp học liên thông Đại học ngành xây dựng giữa các trình độ, đã học và hoàn thiện học phần môn học theo thời khóa biểu kỳ hiện tại.

- Sinh viên hoàn thành học phần đã học, sẽ cập nhật kết quả cuối cùng khi phòng đào tạo nhận toàn bộ bảng điểm chi tiết của học phần đó.

DSSV khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng_K14 và kết quả môn Kinh tế chính trị

 

truong tuyen sinh dai hoc nganh xay dung

 

DSSV khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng_K15 và kết quả môn Kinh tế chính trị

 

tuyen van bang 2 dai hoc nganh xay dung

 

DSSV khóa liên thông xây dựng _K15 và kết quả môn học Triết học Mác - Lê Nin

 

 xet tuyen lien thong xay dung

 

I. Các môn đã học và thi đối với khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14, gồm:

1. Kinh tế chính trị

2. Vật liệu xây dựng &Thí nghiệm

3. Kết cấu gỗ

4. Cơ học đất

5. Kết cấu gạch đá

6. Nền móng và đồ án

7. Trắc đạc công trình và ĐA

8. Cấp thoát nước

9. Thực tập kiến trúc

10. Kỹ thuật thi công

11. Tổ chức thi công

12. Kinh tế xây dựng

13.  ĐA. Kỹ thuật thi công

II.  Các môn đã học và thi đối với khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15, gồm:

1. Triết học Mác - Lê Nin

2. Cơ học kết cấu.

3. Cơ lý thuyết xem kết quả: Tại đây

4. Toán cao cấp

5. Kỹ năng mềm

6. Vẽ kỹ thuật

7. Sức bền vật liệu

 

*************************************

>>> Lịch học kỳ 4 Khóa học liên thông xây dựng_K14

>>> Lịch học kỳ 5 khóa học liên thông xây dựng _K14

>>> Lịch học  khóa học liên thông xây dựng _K15

Tin tức khác