Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
TKB Kỳ 5 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng Khóa 14

Lịch học kỳ 5 khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, Khóa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng khóa 14_Học bổ xung song song cùng kỳ 4.

TKB KHÓA HỌC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

Khóa học liên thông trình độ từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông trình độ từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

Hệ đào tạo trình độ Đại học ngành xây dựng - Khóa 14.

 

dao tao lien thong trung cap va cao dang len dai hoc xay dung

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG KỲ 5_ KHÓA K14.

 (Kế hoạch học từ 13/05/2022 - 29/05/2022_Kỳ 5 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng bổ xung cùng kỳ 4)

- Cập nhật kế hoạch đào tạo song song với kỳ 4, áp dụng với sinh viên khóa học liên thông trình độ Đại học ngành xây dựng khóa 14, gồm:

+ Học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

+ Học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

- Các môn học thuộc kỳ 5, sẽ được sắp xếp đan xen cùng với  lịch học của kỳ 4, đảm bảo không trùng lịch giữa các kỳ và các môn học hiện tại.

►  Do đó, sinh viên thuộc đối tượng phải tham gia học các môn tại kỳ 4 và kỳ 5, đối chiếu - cập nhật lịch học chính xác tại từng tuần để tham gia học và hoàn thành tiếp tục học phí theo kế hoạch đã thông báo.

*) Ghi chú:

- Lịch học chi tiết kỳ 5, sinh viên cập nhật theo từng tuần để biết lịch học chính xác tại tuần đó; 

- Học phí tính tại kỳ học đã lên kế hoạch đào tạo, yêu cầu sinh viên đối chiếu về thời gian hoàn thiện, chi phí hoàn thiện, để đảm bảo kết quả học tập được công nhận tại kỳ học đó.

 

TKB KỲ 5 ÁP DỤNG KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG _K14.

(Lớp TCXD 14.1 & CDXD 14.1_ Từ ngày 13/01/2022 - 29/05/2022)

>>> TKB kỳ 4 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K14

 

 

Stt

Tuần học

Môn học

Giảng viên

Tín chỉ

Tổng: 14

TC

1

21-24/03;

28-31/03

Kỹ thuật thi công

19h00_21/22/23/03

24/03/2022 (nghỉ)

19h00_28/29/30/31/03

Nguyễn Huy Thẩm

Online

"https://zoom.us/j/5705699814?pwd=KzdqbjJ0Nk5aWWM4c1ZCRFZRRGY3QT09"

ID: 570 569 9814

Pas: thamnguyen

 

 4

2

04 – 07/04;

12-13/04.

Tổ chức thi công

19h00_04/05/06/07/04

 Nguyễn Huy Thẩm

 3

3

18-21/04

Máy xây dựng

Vũ Đức Hùng 

Online

"https://meet.google.com/exh-pxro-hqv"

 2

4

25-28/04;

04-05/05.

Kinh tế xây dựng

Nguyễn Thị Hồng Minh 

 3

5

14 – 16/05/2022

ĐA. Kỹ thuật TC

19h00 _ 10/05/2022

Nguyễn Huy Thẩm 

 2

 

20/05 - 29/05 

Ôn thi_ Cập nhật kế hoạch thi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch đào tạo khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K14 _ Kỳ 5

 

>>> Lịch thi kỳ 5 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _Khóa 14

 >>> Cập nhật học phí kỳ 5 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng đến ngày 23/05/2022

>>> Quy định về nộp học phí các kỳ học_Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng

>>> Lịch học kỳ 6 khóa học liên thông xây dựng _K14

Tin tức khác