Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Quy định nộp HP và các khoản khóa học liên thông ngành xây dựng khóa 14 -15-16

Thông tin về việc hoàn thiện học phí các kỳ, các khoản thu tại các kỳ học tới sinh viên tham gia khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 - 15 -16 từ tháng 7 năm 2022.

THÔNG BÁO KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ

♦ Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

♦ Khóa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

♦ Khóa học liên thông từ Đại học lên Đại học ngành xây dựng;

♦ Khóa học Đại học ngành kỹ thuật công trình xây dựng - K14 - 15 - 16;

♦ Năm 2020 - 2021 - 2022.

 

 hoc lien thong nganh xay dung dao tao lien thong xay dung

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

THÔNG BÁO 

- Áp dụng hóa đơn điện tử về việc thu học phí từng kỳ với sinh viên học liên thông Đại học ngành xây dựng

- Căn cứ Nghị định số 123/ 2020/ NĐ - CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ qui định về hóa đơn, chứng từ;

- Căn cứ Thông tư số 78/2021/ TT-BTC ngày 19/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của CP quy định về hóa đơn, chứng từ;

- Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tới sinh viên các khóa học Liên thông Đại học ngành xây dựng các nội dung thực hiện như sau, thủ tục nộp học phí và các khoản trong toàn khóa học như sau:

1. Học phí (Tính theo tín chỉ áp dụng với khóa học đó), sinh viên nộp vào số tài khoản của trường, nhà trường sẽ xuất hóa đơn điện tử gửi lại SV.

► Hình thức 1: Sau khi nộp học phí thành công, SV gửi bảng thanh toán cho GVCN để xác nhận và đối chiếu với Phòng kế toán của trường tại kỳ đó;

► Hình thức 2: Nộp tại cơ sở học tập, GVCN thống kê chi tiết và chuyển khoản vào số tài khoản của nhà trường để xuất hóa đơn điện tử học phí đào tạo.

2. Các khoản hỗ trợ (Công tác quản lý sinh viên - Cơ sở vật chất đào tạo tại các đơn vị xa trường): 300.000 đ/ tháng * 5 tháng/ kỳ sẽ nộp về số tài khoản của GVCN hoặc tại cơ sở mà sinh viên đang học tập, để chi trả trực tiếp về cơ sở vật chất, các khoản chi khác hỗ trợ công tác quản lý sinh viên học xa trường.

+ SV thuộc đối tượng liên thông từ Trung cấp lên Đại học:

 3 năm (tương đương 6 kỳ);

+ Sinh viên liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:

► 02 năm (tương đương 4 kỳ);

SV liên thông Đại học lên Đại học:

 02 năm (tương đương 4 kỳ).

*) Ghi chú:

+ Chứng từ chuyển khoản thành công sinh viên gửi về tại thời điểm đó để GVCN quản lý lưu và đối chiếu;

+ GVCN có trách nhiệm đối chiếu chi tiết việc hoàn thiện học phí của từng sinh viên với Kế toán trường theo từng kỳ học;

+ Nhận và trả lại hóa đơn điện tử cho sinh viên từng kỳ.

 

>>> TKB khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 - Kỳ 5

>>> TKB khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15_Kỳ1

 >>> Học phí áp dụng với khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng từ năm 2022

Tin tức khác