Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Cập nhật học phí đào tạo liên thông Đại học ngành xây dựng từ năm 2022

Thông tin về mức thu học phí học phí các hệ đào tạo, đào tạo Đại học chính quy, đào tạo liên thông chính quy, đào tạo vừa học vừa làm, thạc sĩ - Thực hiện từ năm học 2022.

HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG VÀ CÁC HỆ ĐÀO TẠO 

♦ Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

♦ Khóa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

♦ Khóa học liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng;

♦ Áp dụng việc thu học phí đào tạo liên thông Đại học và các hệ học năm 2022.

 

 thong tin tuyen sinh van bang 2 nganh xay dung dan dung

 

QUYẾT ĐỊNH

Về mức thu học phí các hệ đào tạo

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

- Căn cứ Luật giáo dục Đại học số 08/ 2012/ QH13 ngày 18/06/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học số 34/2018/ QH14 ngày 19/11/2018;

- Căn cứ nghị định 99/2019/ NĐ-CP ngày 30/12/2019 của thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung luật Giáo dục Đại học;

- Căn cứ qui chế Tổ chức hoạt động của Trường Đại học Lương Thế Vinh  ban hành kèm quyết định 20/ QĐ - HĐTLTV;

- Căn cứ Quy chế Thu - Chi nội bộ của trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành quyết định 21/QĐ-THĐTLTV;

- Căn cứ biên bản họp ngày 25/04/022.

- Xét đề nghị trưởng phòng Tổng hợp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Mức thu học phí đối với các hệ đào tạo của trường Đại học Lương Thế Vinh tuyển sinh từ năm 2022 như sau:

- Đại học chính quy: 

+ Ngành kinh tế:

► 400.000 đ/ tín chỉ;

+ Ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Ngôn ngữ nước ngoài:

► 450.000đ/ tín;

- Đại học liên thông:

+ Ngành kinh tế:

► 420.000 đ/ tín chỉ;

+ Ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Ngôn ngữ nước ngoài:

► 470.000đ/ tín.

- Hệ Cao học - Thạc sĩ:

+ Thạc sĩ thú Y và Quản trị kinh doanh:

► 870.000đ/ tín.

Điều 2: Việc thu, nộp học phí của người học hoàn thiện theo từng học kỳ, trên cơ sở kế hoạch đào tạo trong học kỳ đó.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/04/2022. Trường các đơn vị thuộc trường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 chieu sinh lien thong nganh xay dung

Tin tức khác