Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Thứ tự tham gia học các môn học khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng từ K14

 Điều kiện tham gia học các môn học theo quy định đối với chương trình đào tạo liên thông Đại học ngành xây dựng, Khóa học liên thông xây dựng K14 trở đi.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ÁP DỤNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG;

Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

Khóa học văn bằng 2 Đại học ngành xây dựng - Hệ liên thông Đại học lên Đại học;

Chương trình đào tạo Đại học ngành xây dựng - Áp dụng các khóa học xây dựng.

 

khai giang khoa hoc van bang 2 dai hoc nganh xay dung

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

CẬP NHẬT MÔN HỌC ÁP DỤNG THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN VỚI KHÓA HỌC LIÊN THÔNG

- Theo Qui định về việc đào tạo Liên thông giữa các trình độ:

+ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

+ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

+ Đại học lên Đại học ngành xây dựng;

- Hình thức đào tạo tích lũy Tín chỉ, điều kiện đăng ký học tích lũy tín chỉ phải học sẽ căn cứ vào điều kiện môn học theo trình tự nằm trong quy định về thứ tự ưu tiên môn học.

⇒ Để đảm bảo đúng đủ và điều kiện học tập đối với môn đã và đang học, sinh viên các khóa học liên thông ngành xây dựng thuộc một trong các trình độ học liên thông theo dõi đối chiếu để nắm và hiểu khi tham gia vào học các môn trong kế hoạch học tập.

DS MÔN HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA MÔN HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG

(Áp dụng với tất cả các khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _ Đào tạo theo hình thức tín chỉ)

mo lop hoc lien thong dai hoc nganh xay dung

DS môn học và điều kiện học các môn trong chương trình học liên thông Đại học ngành xây dựng

 >>> TKB Kỳ 1 Khóa học liên thông xây dựng _ K15+16

>>> TKB kỳ 4 Khóa học liên thông xây dựng _K14

Tin tức khác