Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Học phí tính đến kỳ 3 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15

HP kỳ 3 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, hệ đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học, hệ học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Đại học lên Đại học ngành xây dựng

HỌC PHÍ TÍNH ĐẾN KỲ 3 KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG_K15

Hệ đào tạo liên thông trình độ từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

Hệ đào tạo liên thông trình độ từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

Hệ đào tạo liên thông giữa trình độ Đại học sang Đại học ngành xây dựng.

Khoá học liên thông Đại học ngành xây dựng - K15. Niên khóa 2021-2023 & 2021 - 2024.

 

truong xet tuyen lien thong trung cap len dai hoc nganh xay dung

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

HỌC PHÍ TÍNH ĐẾN KỲ 3 KHÓA HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG _K15

- Sinh viên học liên thông trình độ Đại học ngành xây dựng, khóa học Đại học K15, gồm các hệ đào tạo:

+ Đào tạo trình độ Đại học hệ học Trung cấp lên Đại học;

+ Đào tạo trình độ Đại học hệ học Cao đẳng lên Đại học;

+ Đào tạo trình độ Đại học hệ Đại học sang Đại học ngành xây dựng.

- Sinh viên đã học và đang học các môn trong chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành xây dựng, đối chiếu theo danh sách xét miễn môn của từng sinh viên và từng hệ đào tạo. 

 Dưới đây, là bảng trích lục từ bảng tổng hợp thông tin về Hồ sơ - Học phí - DS xét miễn môn kỳ 3, cập nhật tới sinh viên đã học và thi được biết và hoàn thiện học phí theo các môn đang học, đã học và thi.

*) Lưu ý:

- x: Môn phải học;

- R: Môn được miễn;

- x(R): Trước không được miễn, hiện tại được miễn;

- R(x): Trước được miễn nhưng hiện tại không được miễn;

- CH: Là SV vào sau chưa học môn đó, sẽ theo dõi lịch học tại các kỳ tiếp theo. 

 SV hoàn thiện học phí sẽ được cập nhật tại mục Thông tin "Hồ sơ - Học phí - DS xét miễn môn" như Link đã gửi để đối chiếu chính xác tại thời điểm nộp.

 

truong tuyen sinh lien thong trung cap len dai hoc nganh xay dung

DSSV khóa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng học phí tính đến kỳ 3

 

xet tuyen lien thong dai hoc nganh xay dung tai ha noi

Bảng tổng hợp học phí từ kỳ 1 - Kỳ 3 khóa học liên thông ngành xây dựng _K15

 

>>> TKB kỳ 1 khóa học liên thông ngành xây dựng K15

Tin tức khác