Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Cập nhật HP khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 đến kỳ 5

Thông tin về việc hoàn thiện học phí khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng K14 _Kỷ 5 đến ngày 23/05/2022.

THÔNG TIN HỌC PHÍ KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG K14 ĐẾN KỲ 5

Lớp học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

Lớp học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K14.1 - Năm học 2022.

 

 xet tuyen dai hoc nganh xay dung dan dung

 

CẬP NHẬT VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ KỲ 5 KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠ HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

- Căn cứ vào kế hoạch đào tạo liên thông giữa các trình độ từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng - Khóa học 14, Niên khóa 2020 - 2023, 2020 - 2022;

- Đối chiếu dà soát về việc thực hiện hoàn thành nghĩa vụ học phí đào tạo tại các kỳ 4, và kỳ 5, sinh viên thuộc các khóa học khẩn chương hoàn thiện học phí đã đào tạo từ tháng 12.2021 đến ngày 15/05/2022.

*) Lưu ý:

⇒ Việc hoàn thiện đầy đủ học phí là một trong các điều kiện để sinh viên được dự thi kết thúc các môn học đã học tại kỳ đó.

⇒ Thời gian tổng hợp học phí đến hết ngày 25/05/2022, sinh viên toàn khóa đối chiếu hoàn tiện đầy đủ.

 

DSSV KHÓA HỌC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG K14

(DSSV và học phí hoàn thiện đến ký 5_Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14)

 

truong xet tuyen lien thong dai hoc nganh xay dung dan dung

Cập nhật thông tin hoàn thiện học phí khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K14

 

>>> Lịch học kỳ 5 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14

Tin tức khác