Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Cập nhật HP đến kỳ 4 khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K15

Học phí khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, Đại học lên Đại học ngành xây dựng K15_đến ngày 24/05/2022.

 THÔNG TIN HOÀN THIỆN HỌC PHÍ KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

♦ Lớp học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng;

♦ Lớp học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng;

♦ Lớp liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng;

♦ Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15 - Năm học 2021 - 2022.

 

truong xet tuyen lien thong dai hoc xay dung

 

CẬP NHẬT HỌC PHÍ HOÀN THIỆN CÁC KỲ KHÓA LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGẦN XÂY DỰNG

(Các môn học từ kỳ 1 đến kỳ 4_ Khóa học liên thông xây dựng_ K15)

 

- Căn cứ vào môn học đã sắp xếp tương ứng với kế hoạch đào tạo của phòng đào tạo;

- Căn cứ vào danh sách xét miễn môn và danh sách các môn phải học trong chương trình đào tạo liên thông Đại học ngành xây dựng;

- Thông tin chi tiết về từng môn học, từng kỳ học của sinh viên đã được cập nhật tại mục "Thông tin học phí liên thông Đại học ngành xây dựng K14 &15" kiểm tra và đối chiếu;

 Dưới đây, là bảng tổng hợp đến kỳ 4, khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15 từ kỳ 1 đến kỳ 4, tính theo hình thức sinh viên đã tham gia các môn học tương ứng tại các kỳ đã lên kế hoạch.

 

THÔNG TIN HỌC PHÍ TÍNH ĐẾN KỲ 4 KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

(Lớp liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng _K15_ Bảng 1)

 

thong tin xet tuyen lien thong xay dung tai ha noi

Cập nhật thông tin về học phí khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng  

THÔNG TIN HỌC PHÍ TÍNH ĐẾN KỲ 4 KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

(Lớp liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng _K15_ Bảng 2)

 

cap nhat thong tin xet tuyen lien thong dai hoc nganh xay dung

DSSV và học phí hoàn thiện các kỳ học khóa liên thông xây dựng K15

 >>> Xem lịch học khóa liên thông Đại học ngành xây dựng _K15 kỳ 1

 

Tin tức khác