Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
TKB môn chuyên ngành khóa liên thông Đại học ngành xây dựng K15-16-17

Thông tin lịch đào tạo các môn chuyên ngành áp dụng sinh viên tham gia học tại các khóa 15 - 16 - 17, hệ đào tạo liên thông Đại học ngành xây dựng.

TKB học các môn chuyên ngành- Khóa học liên thông Đại học xây dựng K15 - 16 -17

♦ Khóa Trung cấp lên Đại học - Liên thông Cao đẳng lên Đại học xây dựng K15

♦ Liên thông Trung cấp lên Đại học - Liên thông Cao đẳng lên Đại học xây dựng K16

♦ Liên thông Trung cấp lên Đại học - Liên thông Cao đẳng lên Đại học xây dựng K17

♦ Khóa học liên thông Đại học sang Đại học ngành xây dựng K15 -16 - 17.

 

 xét tuyển liên thông xây dựng học online

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

TKB HỌC MÔN CHUYÊN NGÀNH - KHÓA LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 15-16-17

- Phòng đào tạo tiếp tục cập nhật về lịch đào tạo các môn học chuyên ngành còn lại cho khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15, và sinh viên đang tham gia học tại các khóa học liên thông xây dựng K16 - 17 nếu có nhu cầu đăng ký học cùng khóa K15

- Các môn tổ chức đào tạo trong thời gian tiếp theo, gồm:

Các môn học chuyên ngành khóa học liên thông xây dựng

Thông tin về hình thức tham gia học: Google Meet (Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/yea-rncr-jpe)

1. Thiết kế kiến trúc và đồ án_4TC: 03 buổi sáng

- Lịch học 3 buổi sáng (07h30 - 11h00): 11-12-18/05

+ Sáng 11/05

+ Sáng 12/05

+ Sáng 18/05

+ Giảng viên: Trần Quốc Công

2. KC bê tông cốt thép 1 & Đồ án_5TC: 03 buổi chiều

- Lịch học 3 buổi chiều (13h30 - 17h00): 11-12-18/05

 + Chiều 11/05

+ Chiều 12/05 

+ Chiều 18/05

+ Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

3. KC bê tông cốt thép 2 & Đồ án_5TC: 03 buổi tối

- Lịch học 3 buổi tối (19h30 - 22h30): 28-29-30/05

+ Tối 28/05

+ Tối 29/05 

+ Tối 30/05

+ Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

4. Kỹ thuật thi công_4TC: 3 buổi sáng

- Lịch học 03 buổi sáng (07h30 - 11h00): 25/05-02-08/06

+ Sáng 25/05

+ Sáng 02/06 

+ Sáng 08/06

+ Giảng viên: Phạm Đức Cương

*) Đổi lịch 01 buổi ngày 01/06 sang sáng 25/05 cho môn Tin học ứng dụng

5. Đồ án kỹ thuật thi công: 3 buổi(01 buổi online và 02 buổi trực tiếp)

- Buổi 1 _Online:

+ Sáng 09/06

- Buổi 2+3 _Trực tiếp tại trường ĐH LTV, gồm:

+ Chiều 16/06

+ Sáng 22/06 

6. Tổ chức thi công và Đồ án_3TC: 3 buổi chiều

- Lịch học 3 buổi Chiều (Chiều từ: 13h30 - 17h00): Chiều 25/05, 02 + 08/06

 + Chiều 25/05 + 02/06 + 08/06 

+ Giảng viên: Phạm Đức Cương

*) Đổi lịch 01 buổi ngày 01/06 sang chiều 25/05 cho môn Tin học ứng dụng

7. Dự toán & thanh quyết toán công trình_3TC: 3 buổi tối

- Lịch học 3 buổi tối (19h30 - 22h30): 16-17-18/06

 + Tối 16/06

+ Tối 17/06 

+ Tối 18/06 

+ Giảng viên: Trần Quốc Công

8. Thực tập thiết kế kiến trúc _4TC: 2 buổi 

- Lịch học 01 buổi ONLINE + 01 buổi trực tiếp:

+ Buổi 1 ONLINE vào tối 16.06

+ Buổi 2 Trực tiếp vào chiều 30/06

+ Giảng viên: Trần Quốc Công

9. Thực tập kết cấu_4TC: 3 buổi

- Lịch học 01 buổi ONLINE + 02 buổi trực tiếp:

+ Buổi 1 ONLINE vào tối 17.06

+ Buổi 2 + 3_Trực tiếp vào chiều 22/06 & 29/06

+ Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

10. Thực tập thi công _5TC: 3 buổi

- Lịch học 01 buổi ONLINE + 02 buổi trực tiếp:

+ Buổi 1 ONLINE vào tối 16.06

+ Buổi 2 + 3_Trực tiếp vào sáng 23/06 & 29/06

+ Giảng viên: Phạm Đức Cương

11. Thực tập lập hồ sơ dự thầu và hồ sơ hoàn công_4TC: 3 buổi

- Lịch học 01 buổi ONLINE + 02 buổi trực tiếp:

+ Buổi 1 ONLINE vào tối 19.06

+ Buổi 2 + 3_Trực tiếp vào Chiều 23/06 & 30/06

+ Giảng viên: Trần Quốc Công

*******************************************************************************

Bảng tổng hợp đào tạo các môn chuyên ngành_Khóa liên thông xây dựng 15 - 16 - 17

 

tuyển sinh liên thông đại học xây dựng 2024

 

cập nhật lịch học liên thông xây dựng

Chi tiết lịch học các môn chuyên ngành khóa học liên thông Đại học kỹ thuật xây dựng_K15-16-17

 

Các môn học chuyên ngành hướng dẫn thực tập khóa học liên thông xây dựng K15-16-17

***) Lưu ý: Kế hoạch đào tạo các môn thực tập bên dưới sẽ cập nhật khi có lịch chuẩn nhất

8. Thực tập thiết kế kiến trúc

9. Thực tập kết cấu

10. Thực tập thi công

11. Thực tập lập hồ sơ dự thầu và hồ sơ hoàn công.

Bảng kế hoạch dự kiến các môn thực tập tốt nghiệp khóa liên thông ngành xây dựng_K15

tuyển sinh liên thông đại học ngành xây dựng dân dụng

Thông tin dự kiến đào tạo các môn thực tập khóa học liên thông xây dựng K15

 

Tin tức khác