Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lịch học K16 khóa học liên thông Đại học xây dựng năm 2022

Lịch học khóa học liên thông xây dựng, hệ đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học - Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học - Đào tạo Đại học lên Đại học xây dựng.

Lịch học K16 - Khóa học liên thông Đại học xây dựng

Sinh viên thuộc khóa học liên thông giữa các trình độ:

+ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

+ Liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

+ Liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng

- Lịch đào tạo các học phần được sắp xếp theo từng tuần, sinh viên đối chiếu bảng tổng hợp về xét miễn môn, để theo dõi lịch học vào học đúng kế hoạch sắp xếp của trường.

- Nhà trường lên lịch học theo từng kỳ, mỗi kỳ học có môn phải học và môn được miễn đối với từng sinh viên. 

- Trong toàn bộ khóa học, hình thức đào tạo được sắp xếp đan xen giữa học Online và Ofline

► Một số quy định đối với hình thức học Online, sinh viên tuân thủ theo đúng quy định:

+ Vào đúng họ tên sinh viên_Khóa học:

⇒ Để làm cơ sở trong việc quản lý của giáo viên và phòng quản lý đào tạo xác nhận sinh viên tham gia học.

+ Phải tham gia học đầy đủ các buổi học và thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của Giảng viên và của Trường.

+ Vào học đúng giờ, khi bị lỗi mạng phải thông báo cho lớp trưởng hoặc báo lại giáo viên để nắm được lý vắng mặt

+ Phải hoàn thành và nộp bài kiểm tra, các bài tập lớn ... theo đúng tiến độ thời gian và đảm bảo chất lượng để được đánh giá, xếp loại theo quy định của từng học phần.

Kế hoạch đào tạo khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K16:

 Hệ liên thông Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng

♦ Link vào học chung cùng K14+15: "https://meet.google.com/qsz-gjwb-vpv"

♦ Link học K16: "meet.google.com/cif-nvkm-uuc"

Thời gian học từ 19h00 - 22h00 

*** Lưu ý: Sinh viên chuẩn bị đầy đủ thiết bị có Mic + Cam, để đúng họ tên sinh viên _ khóa học phục vụ học Online - vào học đúng giờ quy định

 

Stt

Ngày học

Tín chỉ (23)

Thời gian học

Giảng viên

Hình thức dạy và học

Ghi chú

1

19h00_20-21 - 31/08 và 05-06-07-09-10/09

2

Địa chất công trình

Th. Trần Huy Trung

Online

 

2

19h00_22-23-24-25-26-27-29-30/08 và 11 -12 - 13/09

 2

An toàn, bảo hộ và vệ sinh môi trường

 Thầy Trần Quốc Công

 

 Online

 

3

19h00_19-20-21-22-23-24, 26-27-28-29-30/09

4

Cấu tạo công trình

meet.google.com/cif-nvkm-uuc

Thầy Trần Quốc Công

Online

 

4

 19h00_01-02-03-04-05, 07-08-09-10-11/11

2 Điện kỹ thuật

 Hoàng T.Vân Anh

 Online

 

5

19h00_01, 03-04-05-06-07-08, 10-11-12/10 và 24,25,26,27,28/11

 3  Hình họa  Vũ Đức Hùng  Online

 

6

 19h00_29,31/10 và 12, 14-15-16-17-18-19, 21/11  2  Cơ lý thuyết Vũ Đức Hùng    
 7  19h00_22-23-24-25-26, 28-29-30/11 và 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10, 12-13-14/12  4  Sức bền vật liệu

 

 

 

 8

 19h00_ 15-16-17, 19-20-21-22-23-24, 26-27-28-29-30/12 và 02-03-04-05-07 và 16/01/2023  4 Cơ học kết cấu

 

 

 

10

Ôn và Thi (Dự kiến)

 

09-15/01/2023

 

 

 

 

           
           

 

 

 

Bảng cập nhật lịch đào tạo học phần Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K16

 

>>> Lịch học K15_Hệ đào tạo liên thông ngành kỹ thuật xây dựng

>>> Lịch học K14_Hệ đào tạo liên thông Đại học xây dựng

Tin tức khác