Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm kỳ1 khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 môn tiếng anh

Điểm tiếng anh 1 khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng Khóa 14.

ĐIỂM TIẾNG ANH KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG_K14.1-HN6

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng;

Lớp học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông ngành xây dựng khóa 14.1 -  Năm học 2020 - 2021.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾT QUẢ MÔN TIẾNG ANH KHÓA HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG _KHÓA 14

- Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 14.1 đã hoàn thiện xong các môn học kỳ 1, kết quả từng môn học đã được cập nhật.

- Toàn bộ các môn đã học được cập nhật đầy đủ về kết quả học tập trên lớp và kết quả bài thi kết thúc môn học đó. Điểm trung bình tính theo hệ số tín chỉ sẽ cập nhật chi tiết tới lớp khi nhận được từ phòng đào tạo tổng hợp.

- Danh sách cá môn học kỳ 1 đã báo cho sinh viên học liên thông ngành xây dựng K14, gồm:

+ Toán Cao cấp;

+ Chủ nghĩa xã hội và Triết học;

+ Kỹ thuật điện và Cơ học kết cấu 1;

►  Dưới đây sẽ tiếp tục cập nhật kết quả học tập và thi môn học tiếng anh chuyên ngành 1 gửi tới sinh viên học liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng_K14.

ĐIỂM KHÓA HỌC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG 

(Kết quả đào tạo moon tiếng anh khóa liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng _K14)

dao tao lien thong nganh xay dung tai ha noi

DS khóa học liên thông trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng_K14 

 

Tin tức khác