Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm lớp học liên thông trung cấp và cao đẳng lên đai học xây dựng khóa 14

Cập nhật điểm thi kết thúc môn học khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K14.

ĐIỂM KHÓA HỌC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

Khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành xây dựng;

Khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng_K14 +15.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾT QUẢ KHÓA LIÊN THÔNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

- Sinh viên đang tham gia khóa học liên thông trình độ từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng xem kết quả học tập từng môn trong chương trình đào tạo đại học ngành xây dựng.

- Kết quả từng môn học sẽ được cập nhật gồm có điểm kiểm tra trên lớp và điểm bài thi, căn cứ vào kết quả đạt được để tính điểm trung bình và điểm hệ số ứng với số tín chỉ của môn học đó.

- Hiện các môn học kỳ 1 sẽ được cập nhật kết quả để báo tới sinh viên học liên thông xây dựng, các môn đã được cập nhật kết quả, gồm:

>>> Điểm môn cơ học kết cấu 1 và môn Kỹ thuật điện xem: TẠI ĐÂY

>>> Điểm môn Toán cao cấp khóa học liên thông xây dựng K14: Tại đây

 

⇒ Dưới đây là kết quả môn học kỳ 1 tiếp theo gửi tới lớp học liên thông xây dựng, gồm:

>>> Điểm Triết học  - Mác - Lê nin và Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Còn các môn còn lại sẽ được cập nhật trong thời gian sớm, để sinh viên được biết. Bảng tổng hợp điểm trung cấp tương ứng với hệ số tín chỉ sẽ được cập nhật khi nhận được từ phòng đào tạo.

DSSV VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC KHÓA LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG_K14

(Môn Triết học - Mac Lê Nin _Lớp liên thông trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng)

Kết quả học tập môn Triết học - Mác Lê Nin khóa học liên thông đại học ngành xây dựng

 

DSSV VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC KHÓA LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG_K14

(Môn Chủ nghĩa xã hội _Lớp liên thông trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng)

truong dao tao lien thong trung cap len dai hoc nganh xay dung

Kết quả học tập môn Chủ nghĩa XH khóa học liên thông ngành xây dựng _K14

 

Tin tức khác