Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm hoàn thiện môn khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14

Kết quả các môn học kỳ 1 khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K14 và 15.

ĐIỂM THI KẾT MÔN KHÓA HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG 

Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng_K14+15; Năm học 2020 - 2021.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾT QUẢ MÔN HỌC LỚP LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG KHÓA 14 - 15

- Sinh viên tham gia học liên thông trình độ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng, hiện nay đã học xong các môn kỳ 1 và bước vào học kỳ 2. 

- Khóa học liên thông ngành xây dựng K14 đã hoàn thành các môn học đã học kỳ 1, gồm:

1. Toán cao cấp (3 TC);

2. Triết học Mác - Lê Nin (3 TC);

3. Chủ nghĩa xã hội (2 TC);

4. Tiếng anh chuyên ngành 1 (2 TC);

5. Cơ học kết cấu 1 (4TC);

6. Kỹ thuật điện (2TC);

- Các môn học trên sẽ được cập nhật kết quả thường xuyên, sinh viên đối chiếu để biết kết quả học tập của từng môn. 

⇒ Dưới đây là kết quả học và thi môn cơ học kết cấu và môn kỹ thuật điện, các môn còn lại sẽ được cập nhật liên tục khi nhận được kết quả từ phòng đào tạo để báo cho sinh viên được biết..

DSSV VÀ KẾT QUẢ ĐIỂM MÔN HỌC KHÓA HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG

(Chi tiết điểm môn học Cơ học kết cấu 1 lớp học liên thông xây dựng K14 và 15)

tuyen sinh lien thong trung cap xay dung len  dai hoc nganh xay dung

Kết quả môn học các lớp học liên thông trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng

 

KẾT QUẢ ĐIỂM MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

Truong dao tao lien thong nganh xay dung dan dung tai ha noi

Kết quả học tập khóa học liên thông trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng

Tin tức khác