Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm khóa K14 lớp liên thông xây dựng môn KTTC - ĐA KTTC và KTXD

♦Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Cao đăng lên Đại học ngành xây dựng K14 xem kết quả môn học Kỹ thuật thi công, ĐA. Kỹ thuật thi công, Kinh tế xây dựng.

Kết quả môn học lớp liên thông Đại học ngành xây dựng K14

♦ Hệ học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng

♦ Hệ học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng

♦ Môn Kỹ thuật thi công - Đồ án kỹ thuật thi công - Kinh tế xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

Cập nhật thông tin kết quả học phần các môn đã học và thi khóa liên thông xây dựng K14

- Sinh viên thuộc danh sách các hệ đào tạo liên thông giữa các trình độ, ngành Kỹ thuật công trình xây dựng K14 xem kết quả môn học đã đào tạo và tham gia thi kết thúc học phần.

- Khóa học liên thông xây dựng K14, đã hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành xây dựng đến kỳ 5 các môn học. Sinh viên thuộc đối tượng tham gia học tập các môn theo quy định về xét môn học tương ứng, sẽ học tập và đối chiếu kết quả thi từng kỳ học.

- Các môn tổ chức đào tạo và thi vào tháng 6.2022 đã cập nhật kết quả chi tiết tới sinh viên toàn khóa K14, gồm:

+ Kinh tế chính trị

+ Môn Vật liệu xây dựng và thí nghiệm

Môn Kết cấu gỗ

+ Môn Kết cấu gạch đá

+ Môn Cơ học đất

+ Môn Thực tập thiết kế kiến trúc

+ Môn Nền móng & ĐA.

+ Môn học máy xây dựng

► Dưới đây, cập nhật tiếp tới sinh viên khóa học môn Kỹ thuật thi công, Đồ án Kỹ thuật thi công, và môn kinh tế xây dựng. Sinh viên thuộc danh sách tham gia học xem kết quả học tập chi tiết bên dưới.

DSSV học liên thông xây dựng K14 và kết quả từng môn 

Kết quả môn Kinh tế xây dựng - Kỹ thuật thi công - Đồ án Kỹ thuật thi công

 

trường tuyển sinh liên thông xây dựng tại hà nội

Môn kinh tế xây dựng _ Khóa học liên thông xây dựng K14

 

xét văn bằng 2 ngành xây dựng

Điểm Kỹ thuật thi công - Lớp liên thông xây dựng K14

 

thông tin tuyển sinh liên thông đại học xây dựng

Điểm Đồ án môn Kỹ thuật thi công - Khóa học liên thông xây dựng 14

 

 

 

 

Tin tức khác