Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Điểm thi TN lớp học liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9 và 10

Phòng đào tạo đã hoàn thiện xong việc chấm bài thi tốt nghiệp của khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng lớp TCXD9.1 & TCXD 10.1

DS các môn đã có điểm lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12

Tổng hợp điểm các môn đã thi và có điểm sẽ được cập nhật tại bảng này để sinh viên các lớp học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 & 12 được biết.

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng 11 và 12 xem điểm nguyên lý 2

Điểm môn học Nguyên lý 2 gửi cho sinh viên đang học lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và học liên thông cao đẳng lên đại học.

Khóa học liên thông xây dựng 11 và 12 xem điểm môn Kỹ thuật điện

Phòng quản lý sinh viên lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học và liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 gửi kết quả môn học.

Lớp học liên thông ngành xây dựng 11 và 12 xem điểm tiếng anh 4

Phòng đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng gửi kết quả môn học tiếng anh 4 cho lớp học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành xây dựng.

Điểm lớp học liên thông đại học ngành xây dựng 111 môn Kiến trúc và ĐA

Khóa học liên thông ngành xây dựng từ trung cấp, cao đẳng lên đại học lớp TCXD11. 1 xem điểm thi hết môn và điểm đồ án môn học Kiến trúc dân dụng.

Lớp học liên thông đại học xây dựng khóa 11 và 12 xem điểm tiếng anh 3

Khóa học liên thông ngành xây dựng từ trung cấp, cao đẳng lên đại học lớp TCXD11. 1 xem điểm môn Tiếng anh 3. Điểm từng môn sẽ liên tục được cập nhật.

Lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 xem điểm tiếng anh 2

Lớp học liên thông ngành xây dựng từ trung cấp lên đại học và từ cao đẳng lên đại học xây dựng, xem điểm môn Tiếng anh 2. Sinh viên cập nhật điểm đầy đủ.

Điểm CHKC2 lớp liên thông từ trung cấp lên đại học xây dựng 91 và 101

Phòng đào tạo liên thông gửi điểm môn Cơ học kết cấu 2 đến sinh viên học lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1.

Điểm kết cấu thép 2 lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 91 và 101

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 xem điểm môn học kết cấu thép 2 và Đồ án môn kết cấu thép 2.

Lớp liên thông đại học ngành xây dựng 91 và 101 xem điểm KC BTCT2

Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1 xem kết quả môn học Kết cấu bê tông cốt thép 2, điểm phòng đào tạo đã duyệt.

Lớp liên thông xây dựng khóa 91 và 101 xem điểm môn cơ học kết cấu 3

Kết quả môn học lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 môn Cơ học kết cấu 3, sinh viên lớp liên thông xây dựng xem.

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng 91 và 101 xem điểm kt xây dựng

Phòng đào tạo liên thông ngành xây dựng gửi kết quả môn Kinh tế xây dựng tới sinh viên lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1

Điểm CHLT1 lớp liên thông ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp khóa 11

Kết quả môn cơ học lý thuyết 1 gửi sinh viên lớp học liên thông ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp khóa 11.1, hệ liên thông đại học chính quy.

Điểm lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 môn học nguyên lý 1

Khoa cơ bản gửi kết quả môn học lớp liên thông ngành xây dựng khóa 11.1, sinh viên học liên thông xây dựng có tên trong danh sách xem điểm môn NL1.

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 xem điểm toán cao cấp 2

Sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11.1 cập nhật kết quả môn học kỳ 1.

Điểm tốt nghiệp khóa học liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng 91 và 101

Khóa học liên thông ngành xây dựng từ cao đẳng lên đại học khóa 9.1 và 10.1 xem kết quả thi tốt nghiệp các môn đã tổ chức ngày 05 - 06/05/2018.

Khóa học liên thông ngành xây dựng lớp TCXD 11 xem điểm tiếng anh 1

Khóa học liên thông ngành xây dựng, hệ liên thông từ trung cấp lên đại học và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng xem kết quả môn học tiếng anh 1

Lớp học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 111 xem điểm môn Vật lý

Phòng đào tạo gửi kết quả học tập môn vật lý tới sinh viên lớp học liên thông ngành xây dựng hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, cao đẳng lên đại học

Lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 xem điểm môn Toán cao cấp 1

Kết quả điểm thi môn Toán cao cấp lớp học liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11.1, sinh viên học liên thông xây dựng xem điểm


  Phân trang :  1  2  3  4  5  6  7  8