Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Điểm thi TN lớp liên thông đại học ngành xây dựng Khóa 11 và 12

Kết quả thi tốt nghiệp khóa học liên thông từ trng cấp lên đại học ngành xây dựng và học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K11.1 và 12.1

Điểm môn tin học đại cương lớp học liên thông ngành xây dựng khóa 11

Phòng đào tạo gửi kết quả môn học tin đại cương cho sinh viên học liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11

Điểm môn Autocad lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12

Kết quả thi kết thúc môn học Autocad khóa học 11 và 12 lớp liên thông từ trung cấp lên đại học và từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Điểm môn trắc địa khóa học liên thông xây dựng khóa 11 và 12

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và học liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 cập nhậtt kết quả môn học.

Khóa liên thông xây dựng 11 và 12 xem điểm môn Đường lối cách mạng

Điểm kết thúc môn học gửi sinh viên lớp liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng môn đường lối cách mạng khóa học liên thông 11 và 12

Lớp học liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học xem điểm CHĐ

Kết quả môn Cơ học đất khóa học liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học chính quy ngành xây dựng lớp liên thông xây dựng khóa 11 và 12.

Điểm CHKC2 lớp liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học xây dựng

Phòng đào tạo thông báo két quả môn cơ học kết cấu 2 gửi sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng dân dụng.

Điểm Thủy lực lớp liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học xây dựng

Tiếp tục cập nhật về điểm môn học Thủy lực  gửi đến sinh viên học liên thông từ trung cấp lên dại học và từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng

Điểm lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 môn CHKC1

Thông tin về kết quả môn học khóa đào tạo liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp môn Cơ học kết cấu 1.

Lớp học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 xem điểm Hình học VKT

Kết quả lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng xem điểm môn học đã học và dự thi kết thúc môn học.

Lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 xem điểm Vật liệu xây dựng

Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và liên thông từ cao đẳng lên đại học xây dựng xem kết quả môn học Vật liệu xây dựng.

Điểm sức bền vật liệu 2 lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12

Kết quả học tập môn Sức bền vật liệu 2 gửi tới sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và liên thông cao đẳng ngành xây dựng.

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 xem điểm SBVL1

Cập nhật điểm thi kết thúc môn lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học và từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 môn Sức bền vật liệu 1.

Khóa học liên thông xây dựng 11 và 12 xem điểm môn TT HCM

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và lớp học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 xem điểm kết thúc môn học

Điểm khóa học liên thông ngành xây dựng môn địa chất công trình lớp 11 và 12

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11.1 và 12.1 xem điểm môn địa chất công trình.

Điểm thi TN lớp học liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9 và 10

Phòng đào tạo đã hoàn thiện xong việc chấm bài thi tốt nghiệp của khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng lớp TCXD9.1 & TCXD 10.1

DS các môn đã có điểm lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12

Tổng hợp điểm các môn đã thi và có điểm sẽ được cập nhật tại bảng này để sinh viên các lớp học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 & 12 được biết.

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng 11 và 12 xem điểm nguyên lý 2

Điểm môn học Nguyên lý 2 gửi cho sinh viên đang học lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và học liên thông cao đẳng lên đại học.

Khóa học liên thông xây dựng 11 và 12 xem điểm môn Kỹ thuật điện

Phòng quản lý sinh viên lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học và liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 gửi kết quả môn học.

Lớp học liên thông ngành xây dựng 11 và 12 xem điểm tiếng anh 4

Phòng đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng gửi kết quả môn học tiếng anh 4 cho lớp học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành xây dựng.


  Phân trang :  1  2  3  4  5  6  7  8  9