Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Điểm kết cấu thép 2 lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 91 và 101

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 xem điểm môn học kết cấu thép 2 và Đồ án môn kết cấu thép 2.

Lớp liên thông đại học ngành xây dựng 91 và 101 xem điểm KC BTCT2

Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1 xem kết quả môn học Kết cấu bê tông cốt thép 2, điểm phòng đào tạo đã duyệt.

Lớp liên thông xây dựng khóa 91 và 101 xem điểm môn cơ học kết cấu 3

Kết quả môn học lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 môn Cơ học kết cấu 3, sinh viên lớp liên thông xây dựng xem.

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng 91 và 101 xem điểm kt xây dựng

Phòng đào tạo liên thông ngành xây dựng gửi kết quả môn Kinh tế xây dựng tới sinh viên lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1

Điểm CHLT1 lớp liên thông ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp khóa 11

Kết quả môn cơ học lý thuyết 1 gửi sinh viên lớp học liên thông ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp khóa 11.1, hệ liên thông đại học chính quy.

Điểm lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 môn học nguyên lý 1

Khoa cơ bản gửi kết quả môn học lớp liên thông ngành xây dựng khóa 11.1, sinh viên học liên thông xây dựng có tên trong danh sách xem điểm môn NL1.

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 xem điểm toán cao cấp 2

Sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11.1 cập nhật kết quả môn học kỳ 1.

Điểm tốt nghiệp khóa học liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng 91 và 101

Khóa học liên thông ngành xây dựng từ cao đẳng lên đại học khóa 9.1 và 10.1 xem kết quả thi tốt nghiệp các môn đã tổ chức ngày 05 - 06/05/2018.

Khóa học liên thông ngành xây dựng lớp TCXD 11 xem điểm tiếng anh 1

Khóa học liên thông ngành xây dựng, hệ liên thông từ trung cấp lên đại học và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng xem kết quả môn học tiếng anh 1

Lớp học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 111 xem điểm môn Vật lý

Phòng đào tạo gửi kết quả học tập môn vật lý tới sinh viên lớp học liên thông ngành xây dựng hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, cao đẳng lên đại học

Lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 xem điểm môn Toán cao cấp 1

Kết quả điểm thi môn Toán cao cấp lớp học liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11.1, sinh viên học liên thông xây dựng xem điểm

Điểm KC bê tông cốt thép 1 lớp liên thông trung cấp lên ĐH xây dựng 91 và 101

Phòng đào tạo gửi lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 kết quả môn học Kết cấu bê tông cốt thép 1 các em xem.

Điểm Autocad lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 91 và 101

Sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1 xem điểm môn học Autocad đã học và thi tại kỳ 4 do phòng đào tạo cập nhật.

Điểm Cơ học kết cấu 1 lớp liên thông trung cấp lên đại học xây dựng 91 và 101

Phòng đào tạo liên thông ngành xây dựng gửi kết quả học tập môn Cơ học kết cấu 1 cho sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng.

Điểm cấp thoát nước lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học khóa 91 và 101

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 xem kết quả môn học Cấp thoát nước, điểm do phòng đào tạo gửi.

Điểm Nền móng và Đồ án lớp liên thông trung cấp lên đại học xây dựng 91 và 101

Phòng đào tạo liên thông ngành xây dựng gửi kết quả học lớp liên thông từ trung cấp lên đại học môn Nền móng và Đồ án Nền móng sinh viên xem điểm.

Lớp liên thông ngành xây dựng hệ trung cấp 91 và 101 xem điểm máy xây dựng

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 xem điểm môn học Máy xây dựng do phòng quản lý sinh viên cập nhật

Tổng hợp bảng điểm lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng 101

Danh sách bảng điểm tổng hợp gửi sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 10 lớp liên thông xây dựng TCXD 10.1 như sau:

Tổng hợp điểm lớp liên thông xây dựng khóa 91 các môn đã học và thi

Phòng đào tạo liên thông ngành xây dựng gửi kết quả các môn học đã thi và được phê duyệt cho sinh viên lớp học liên thông xây dựng khóa 9.1

Điểm thi kiến trúc lớp liên thông cao đẳng lên đại học xây dựng khóa 91 và 101

Kết quả môn học lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 môn Kiến trúc, sinh viên học liên thông xây dựng xem điểm.


  Phân trang :  1  2  3  4  5  6  7