Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lớp liên thông đại học ngành xây dựng 81 xem điểm điều kiện tốt nghiệp

Khóa học liên thông ngành xây dựng 8.1 cập nhật điểm thi tốt nghiệp môn điều kiện tốt nghiệp. Phòng quản lý sinh viên liên thông xây gửi kết quả.

ĐIỂM TN MÔN ĐIỀU KIỆN LỚP LIÊN THÔNG XÂY DỰNG KHÓA 8

Lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng: TCXD 8.1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐIỀU KIỆN CỦA LỚP HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG 8.1

- Khóa học liên thông xây dựng 8.1 đã hoàn thiện toàn bộ quá trình học tập, cho đến nay điểm thi tốt nghiệp đã được cập nhật đầy đủ.

- Phòng quản lý sinh viên học liên thông ngành xây dựng sẽ cập nhật kế hoạch học lại - thi lại tới những sinh viên chưa hoàn thiện môn khi có kế hoạch.

- Đối với những sinh viên đã hoàn thiện đầy đủ môn học, đủ điều kiện nhận bằng theo dõi kế hoạch cấp phát bằng.

>>> Điểm thi TN các môn chuyên ngành lớp liên thông xây dựng 8.1 xem: TẠI ĐÂY

 

KẾT QUẢ MÔN THI ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

Lớp _TCXD 8.1


Stt

Họ và

Tên

Môn thi điều kiện TN

 

1                     

Nguyễn Ngọc

Bích

7

2                     

Nguyễn Đình

Chiến

7

3                     

Phạm Xuân

Công

7

4                     

Nguyễn Văn

Dân

8

5                     

Nguyễn Trung

Dũng

8

6                     

Vì Việt

Dũng

5

7                     

Nguyễn Văn

Kiệm

5

8                     

Lê Hữu

Lượng

7

9                     

Nguyễn Viết

Mạnh

6

10                 

Trần Hải

Nam

6

11                 

Lưu Huỳnh Bảo

Ngọc

6

12                 

Đào Văn

Nguyên

7

13                 

Nguyễn Thế

Ninh

7

14                 

Phạm Văn

Phương

8

15                 

Nguyễn Mạnh

Quân

8

16                 

Nguyễn Trung

Sáng

8

17                 

Vũ Nhật

Tài

6

18                 

Hoàng Văn

Tập

5

19                 

Đinh Quang

Thanh

7

20                 

Vũ Văn

Thức

6

21                 

Nguyễn Vi

Thuyết

8

22                 

Đinh Văn

Tón

8

23                 

Trần Trọng

6

24                 

Lê Hải

Tuân

6

25                 

Trần Công

Minh

7

26                 

Trần Sỹ

Hảo

7

27                 

Nguyễn Duy

Hoàn

6

28                 

Nguyễn Việt

Đức

7

29                 

Hoàng Đình

Dũng

6

30                 

Nguyễn Thị

Hồng

8

31                 

Dương Thanh

Hùng

5

32                 

Dương Văn

Hùng

7

33                 

Phạm Như

Hưng

5

34                 

Vũ Văn

Hưng

8

35                 

Phạm Văn

Nam

5

36                 

Đinh Văn

Ngọ

7

37                 

Lưu Đức

Quân

8

38                 

Phạm Văn

Quang

7

39                 

Nguyễn Văn

Thắng

7

40                 

Nguyễn Văn

Thịnh

5

41                 

Trần Đức

Triều

5

42                 

Nguyễn Văn

Tuấn

8

43                 

Hoàng Văn

Tùng

6

44                 

Nguyễn Thị

Yến

9

45                 

Nguyễn Đức

Anh

7

46                 

Phạm Văn

Đồng

5

47                 

Nguyễn Thế

Khoản

8

48                 

Nguyễn Văn

Thắng (86)

6

49                 

Phạm Văn

Tuyền

8

50                 

Đỗ Minh

Vỹ

7

Tin tức khác