Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lớp học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 111 xem điểm môn Vật lý

Phòng đào tạo gửi kết quả học tập môn vật lý tới sinh viên lớp học liên thông ngành xây dựng hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, cao đẳng lên đại học

KHÓA LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG TỪ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

Lớp liên thông ngành xây dựng từ trung cấp, cao đẳng lên đại học

Khóa học - Lớp: TCXD 11.1

- Hiện nay khóa học liên thông ngành xây dựng 11.1 đã học và thi kết thúc môn học kỳ 1, phòng đào tạo đã lên lịch đào tạo kỳ 2, đồng thời gửi kết quả môn học đã thi khi được phê duyệt để sinh viên lớp liên thông xây dựng khóa 11 được biết kết quả học tập tại các kỳ học.

- Đối với điểm môn học được lấy cuối cùng là điểm học phần, nếu điểm học phần không có hoặc có và đạt < 4.5 điểm sinh viên theo dõi kế hoạch tổ chức học lại - thi lại khi phòng đào tạo thông báo.

- Điểm từng môn học của các lớp học liên thông đại học ngành xây dựng được cập nhật thường xuyên và liên tục tại website: daotaodaihan.com chuyên mục: "Tra cứu điểm thi các lớp liên thông xây dựng" được biết.

>>> Điểm Nguyên lý 1 lớp học liên thông xây dựng 11.1 xem: TẠI ĐÂY

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC

 Điểm môn Vật lý

Stt

Họ và

Tên

Vật lý

Ktra

B.thi

H. phần

1         

Lê Văn

Chung

7

4.5

5.5

2         

Nguyễn Thành

Công

7

6

6.4

3         

Nguyễn Văn

Cường

7

4.5

5.5

4         

Ninh Hải

Đăng

7

4.5

5.5

6         

Nguyễn Duy

Đông

7

4.5

5.5

7         

Sa Ngọc

Hải

7

6

6.4

8         

Nguyễn Hữu

Hoàn

7

5

5.8

9         

Nguyễn Đình

Hùng

7

6

6.4

10    

Tạ Tư

Kỷ

7

6

6.4

11    

Đoàn Văn

Nhanh

7

6

6.4

12    

Nguyễn Như

Quỳnh

7

6

6.4

13    

Nguyễn Đắc

Sơn

7

5

5.8

14    

Nguyễn Ngọc

Sơn

7

4.5

5.5

15    

Đinh Công

Tâm

7

5

5.8

16    

Tạ Văn

Tấn

7

5.5

6.1

17    

Nguyễn Văn

Tiến

7

5.5

6.1

18    

Trịnh Ngọc

Trường

7

5.5

6.1

19    

Nguyễn Mạnh

Tuấn

7

5.5

6.1

20    

Nguyễn Trọng

Tuấn

7

4.5

5.5

21    

Phạm Đại

Văn

7

6

6.4

 

Học bổ xung sau:

 

 

 

 

22    

Hà Văn

Tùng

 

 

 

23    

Đỗ Trọng

Toán

 

 

 

24    

Nguyễn Vũ

Cương

 

 

 

25    

Phạm Đức

Báu

 

 

 

26    

Bùi Quốc

Quân

 

 

 

27    

Ngần Anh

Thắng

 

 

 

28    

Hoàng Gia

Vịnh

 

 

 

29    

Đào Tuấn

Nghĩa

 

 

 

30    

Quách Sơn

Tùng

 

 

 

31   

Lê Văn

 

 

 

32

Hoàng Đàm

Vinh

 

 

 

33    

Lê Hồng

Giang

 

 

 

34

Nguyễn Minh

Tân

 

 

 

35

Nguyễn Trung

Dũng

 

 

 

36    

Trần Văn

Lịch

 

 

 

37

Nguyễn Ngọc

Sơn

 

 

 

38

Vũ Văn

Bộ

 

 

 

39

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

>>> Thông báo tuyển sinh liên thông ngành xây dựng từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy

>>> Học liên thông ngành văn thư lưu trữ từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính

Tin tức khác