Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm Cơ học kết cấu 1 lớp liên thông trung cấp lên đại học xây dựng 91 và 101

Phòng đào tạo liên thông ngành xây dựng gửi kết quả học tập môn Cơ học kết cấu 1 cho sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng.

LỚP LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG XEM ĐIỂM MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU 1

Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng: Khóa 9.1 và 10.1

- Khóa học liên thông ngành xây dựng gồm 2 lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1, xem kết quả học tập môn Cơ học kết cấu 1 đã học và thi trong học kỳ 4. 

- Sinh viên cập nhật kết quả học tập, với các em không có kết quả trong bảng điểm sẽ thuộc trường hợp học lại, và các em có kết quả học phần dưới 4.5đ sẽ được thi lại. Đối với một trong 2 trường hợp trên chú ý cập nhật lịch tổ chức học lại - thi lại, đồng thời đăng ký đúng thời gian để nhà trường tổ chức hoàn thiện bổ xung theo quy định.

 

>>> Xem điểm môn cấp thoát nướ lớp liên thông trung cấp lên đại học xây dựng 9.1 và 10.1

>>> Điểm môn Nền móng và ĐA khóa liên thông đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1

>>> Điểm môn CHKC2 lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1

KẾT QUẢ ĐIỂM CƠ HỌC KẾT CẤU 1 LỚP HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG

(TXCD 9.1 VÀ TXCD 10.1 )

Stt

Họ và

Tên

Cơ học kết cấu1

Ktra

B.thi

H. phần

1         

Bùi Văn

Bình

8

3

5

2         

Ninh Văn

Đoàn

//

//

//

3         

Lê Quý

Dương

8

5

6

4         

Nguyễn Khương

Duy

//

//

//

5         

Phạm Quốc

Hải

6

4

5

6         

Nguyễn Quang

Huy

7

5

6

7         

Vũ Văn

Phúc

9

6

7

8         

Nguyễn Ngọc

Tám

9

6

7

9         

Nguyễn Minh

Thắng

8

5

6

10    

Lê Tiến

Thành

8

5

6

11    

Phạm Văn

Toàn

8

8

8

12    

Đinh Văn

Vĩnh

8

7

7

13    

Nguyễn Đức

Anh

9

9

9

14    

Nguyễn Văn

Dũng

9

9

9

15    

Tạ Văn

Luân

8

6

7

16    

Vũ Việt

Đức

7

4

5

17    

Phạm Tiến

Dũng

3

4

4

18    

Bùi Thái

Dương

7

5

6

19    

Nguyễn Văn

Đường

9

9

9

20    

Đào Văn

Hưng

7

5

6

21    

Hoàng Văn

Hưng

8

3

5

22    

Hoàng Đình

Nghĩa

7

5

6

23    

Trần Viết

Sử

7

6

6

24    

Đỗ Văn

Thắng

7

6

6

25    

Nguyễn Văn

Trọng

8

6

7

26    

Hoàng Quốc

Trường

7

3

5

27    

Nguyễn Xuân

Trường

8

4

6

28    

Lê Hùng

Cường

9

7

8

29    

Trần Văn

Dũng

7

4

5

30    

Phạm Văn

Học

9

6

7

31   

Vũ Văn

Khánh

8

6

7

32

Hoàng Trung

Minh

8

6

7

33    

Nguyễn Tiến

Nam

8

5

6

34    

Phạm Hữu

Thành

8

5

6

35    

Đinh Hồng

Tuấn

8

3

5

36    

Phan Văn

Tuyên

8

3

5

37    

Phan Văn

Xuân

9

7

8

 

>>> Tuyển sinh liên thông ngành văn thư lưu trữ từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

>>> Tuyển sinh liên thông - văn bằng 2 ngành du lịch - hướng dẫn viên du lịch

Tin tức khác