Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm cấp thoát nước lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học khóa 91 và 101

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 xem kết quả môn học Cấp thoát nước, điểm do phòng đào tạo gửi.

KHÓA LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG XEM KẾT QUẢ MÔN HỌC

Lớp học liên thông xây dựng khóa 9: Ký hiệu lớp TCXD 9.1

Lớp liên thông trung cấp lên đại học khóa 10: Ký hiệu lớp TCXD 10.1

Điểm thi kết thúc môn học: CẤP THOÁT NƯỚC

- Phòng đào tạo hệ liên thông xây dựng gửi tới sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 về kết quả môn Cấp thoát nước, các em chú ý cập nhật điểm để biết kết quả học tập của môn.

- Phòng quản lý sinh viên học liên thông xây dựng sẽ thường xuyên gửi điểm các môn đã học và thi tại mục "Tra cứu điểm thi các lớp liên thông xây dựng", trong suốt quá trình học tập cho đến khi ra trường. 

- Hiện bảng điểm toàn khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng đã có, sinh viên bám sát theo danh sách đó để biết những môn đã học và đã thi trong toàn bộ quy trình đào tạo tại trường.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC

(Lớp TCXD 9.1 và TCXD 10.1: Cấp thoát nước)

 

Stt

Họ và

Tên

Cấp thoát nước

Ktra

B.thi

H. phần

1         

Bùi Văn

Bình

7

7

7

2         

Ninh Văn

Đoàn

7

7

7

3

Lê Quý

Dương

8

7

7

4         

Nguyễn Khương

Duy

//

//

//

5         

Phạm Quốc

Hải

7

7

7

6         

Nguyễn Quang

Huy

9

7

8

7         

Vũ Văn

Phúc

10

7

8

8         

Nguyễn Ngọc

Tám

9

7

8

9         

Nguyễn Minh

Thắng

7

7

7

10    

Lê Tiến

Thành

3

7

5

11    

Phạm Văn

Toàn

9

7

8

12    

Đinh Văn

Vĩnh

7

7

7

13    

Nguyễn Đức

Anh

8

7

7

14    

Nguyễn Văn

Dũng

7

7

7

15    

Tạ Văn

Luân

8

5

6

16    

Vũ Việt

Đức

7

7

7

17    

Phạm Tiến

Dũng

7

7

7

18    

Bùi Thái

Dương

7

7

7

19    

Nguyễn Văn

Đường

8

7

7

20    

Đào Văn

Hưng

7

7

7

21    

Hoàng Văn

Hưng

8

7

7

22    

Hoàng Đình

Nghĩa

7

7

7

23    

Trần Viết

Sử

7

7

7

24    

Đỗ Văn

Thắng

8

7

7

25    

Nguyễn Văn

Trọng

7

7

7

26    

Hoàng Quốc

Trường

7

7

7

27    

Nguyễn Xuân

Trường

7

7

7

28    

Lê Hùng

Cường

9

7

8

29    

Trần Văn

Dũng

7

7

7

30    

Phạm Văn

Học

7

7

7

31   

Vũ Văn

Khánh

7

7

7

32

Hoàng Trung

Minh

10

7

8

33    

Nguyễn Tiến

Nam

9

7

8

34    

Phạm Hữu

Thành

7

7

7

35    

Đinh Hồng

Tuấn

8

7

7

36    

Phan Văn

Tuyên

7

5

6

37    

Phan Văn

Xuân

7

7

7

 

Tin tức khác