Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm Nền móng và Đồ án lớp liên thông trung cấp lên đại học xây dựng 91 và 101

Phòng đào tạo liên thông ngành xây dựng gửi kết quả học lớp liên thông từ trung cấp lên đại học môn Nền móng và Đồ án Nền móng sinh viên xem điểm.

KÊT QUẢ MÔN HỌC LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG 

Lớp liên thông trung cấp lên đại học xây dựng khóa 9.1: TCXD 9.1

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 10.1: TCXD 10.1

- Sinh viên lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1 xem kết quả môn học Nền móng và ĐA. nền móng đã học và thi. Phòng quản lý sinh viên học liên thông xây dựng cập nhật chi tiết kết quả của môn học đó.

- Điểm môn học này đã được nhà trường cập nhật trong bảng điểm tổng hợp của từng khóa học liên thông xây dựng 9.1 và 10.1, các em có thể đối chiếu lại xem điểm đã nhập chính xác chưa.

>>> Xem bảng điểm tổng hợp lớp liên thông xây dựng 9.1

>>> Bảng điểm tổng hợp lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng 10.1

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC

(NỀN MÓNG & ĐA)

Stt

Họ và

Tên

Nền móng

ĐA. Nền móng

Ktra

B.thi

H. phần

1         

Bùi Văn

Bình

7

6

6

7

2         

Ninh Văn

Đoàn

7

6

6

7

3         

Lê Quý

Dương

6

6

6

6

4         

Nguyễn Khương

Duy

5

//

//

///

5         

Phạm Quốc

Hải

6

6

6

6

6         

Nguyễn Quang

Huy

6

7

7

7

7         

Vũ Văn

Phúc

6

6

6

6

8         

Nguyễn Ngọc

Tám

7

5

6

7

9         

Nguyễn Minh

Thắng

7

6

6

7

10    

Lê Tiến

Thành

4

6

5

5

11    

Phạm Văn

Toàn

7

7

7

7

12    

Đinh Văn

Vĩnh

6

7

7

6

13    

Nguyễn Đức

Anh

7

5

6

7

14    

Nguyễn Văn

Dũng

8

7

7

8

15    

Tạ Văn

Luân

7

6

6

7

16    

Vũ Việt

Đức

5

5.5

5

6

17    

Phạm Tiến

Dũng

7

6

6

7

18    

Bùi Thái

Dương

7

7

7

//

19    

Nguyễn Văn

Đường

8

6

7

8

20    

Đào Văn

Hưng

6

6

6

6

21    

Hoàng Văn

Hưng

7

5

6

7

22    

Hoàng Đình

Nghĩa

7

5.5

6

6

23    

Trần Viết

Sử

5

6

6

5

24    

Đỗ Văn

Thắng

6

5

5

5

25    

Nguyễn Văn

Trọng

7

7

7

7

26    

Hoàng Quốc

Trường

7

7

7

7

27    

Nguyễn Xuân

Trường

6

6

6

6

28    

Lê Hùng

Cường

6

5

5

7

29    

Trần Văn

Dũng

6

5.5

6

6

30    

Phạm Văn

Học

7

6

6

7

31   

Vũ Văn

Khánh

7

5

5

7

32

Hoàng Trung

Minh

7

6

6

7

33    

Nguyễn Tiến

Nam

5

7

7

6

34    

Phạm Hữu

Thành

7

7

7

7

35    

Đinh Hồng

Tuấn

7

6

6

7

36    

Phan Văn

Tuyên

6

6

6

6

37    

Phan Văn

Xuân

6

6

6

6

 

>>> Tuyển sinh liên thông ngành văn thư lưu trữ từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

>>> Học liên thông ngành du lịch từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

 

 

Tin tức khác