Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm kỹ thuật điện lớp trung cấp liên thông lên đại học ngành xây dựng 91 và 101

Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9 và khóa 10 xem điểm thi kết thúc môn Kỹ thuật điện, các em xem kết quả môn học

ĐIỂM LỚP HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DƯNG KHÓA 9 VÀ KHÓA 10

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9: TCXD 9.1

Lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 10: TCXD 10.1

KẾT QUẢ P LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG KHÓA 9 VÀ 10

- Sinh viên các lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9 và khóa 10 xem điểm học phần môn học Kỹ thuật điện, điểm thi sẽ được cập nhật và sinh viên các lớp chủ động xem kết quả học tập của mình.

- Đối với môn đã học và thi mà chưa được biết điểm, cán bộ các lớp học liên thông xây dựng báo lại cho bộ phận quản lý học thông ngành xây dựng để tiếp tục cập nhật kịp thời.

- Điểm thi các môn có điểm học phần <4.5 điểm, sinh viên sẽ phải lịch học lại - thi lại theo kế hoạch được phòng đào tạo liên thông ngành xây dựng tổ chức định kỳ. Chi tiết về kế hoạch học lại - thi lại sẽ - được phòng quản lý sinh viên học liên thông xây dựng báo sớm nhất để các em chuẩn bị.

>>> Điểm tiếng anh 3 lớp học liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1

>>> Điểm trắc địa và TT trắc địa lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1

ĐIỂM KỸ THUẬT ĐIỆN LỚP HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

(TCXD 9.1 + TCXD 10.1)

 

Stt

Họ và

Tên

Kỹ thuật điện

Ktra

B.thi

H. phần

1         

Bùi Văn

Bình

8

8

8

2         

Ninh Văn

Đoàn

5

8

6.8

3         

Lê Quý

Dương

6

8.5

7.5

4         

Nguyễn Khương

Duy

2

5.5

4.1

5         

Phạm Quốc

Hải

7

5.5

6.1

6         

Nguyễn Quang

Huy

6

8.5

7.5

7         

Vũ Văn

Phúc

8

8

8

8         

Nguyễn Ngọc

Tám

6

8.5

7.5

9         

Nguyễn Minh

Thắng

6

5.5

5.7

10    

Lê Tiến

Thành

7

7.5

7.3

11    

Phạm Văn

Toàn

7

8.5

7.9

12    

Đinh Văn

Vĩnh

6

5.5

5.7

13    

Nguyễn Đức

Anh

8

8

8

14    

Nguyễn Văn

Dũng

8

8

8

15    

Tạ Văn

Luân

6

8

7.2

16    

Vũ Việt

Đức

2

6

4.4

17    

Phạm Tiến

Dũng

4

8.5

6.7

18    

Bùi Thái

Dương

6

8.5

7.5

19    

Nguyễn Văn

Đường

8

5.5

6.5

20    

Đào Văn

Hưng

6

5.5

5.7

21    

Hoàng Văn

Hưng

6

5.5

5.7

22    

Hoàng Đình

Nghĩa

7

5.5

6.1

23    

Trần Viết

Sử

7

8.5

7.9

24    

Nguyễn Văn

Thái

6

8

7.2

25    

Đỗ Văn

Thắng

6

8

7.2

26    

Nguyễn Văn

Trọng

4

8.5

6.7

27    

Hoàng Quốc

Trường

8

7

7.2

28    

Nguyễn Xuân

Trường

8

5.5

6.5

29    

Lê Hùng

Cường

7

5.5

6.1

30    

Trần Văn

Dũng

6

5.5

5.7

31    

Phạm Văn

Học

6

8

7.2

32   5

Vũ Văn

Khánh

7

5.5

6.1

33    

Nguyễn Cao

Kỳ

5

6

5.6

34    

Hoàng Trung

Minh

8

8

8

35    

Nguyễn Tiến

Nam

8

5.5

6.5

36    

Phạm Hữu

Thành

6

5.5

5.7

37    

Đinh Hồng

Tuấn

8

5.5

6.5

38    

Phan Văn

Tuyên

7

5.5

6.1

39    

Phan Văn

Xuân

8

8.5

8.3

 

 >>> Tuyển sinh liên thông ngành xây dựng từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy

>>> Học liên thông ngành văn thư lưu trữ từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

Tin tức khác