Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm trắc địa và thực tập trắc địa lớp liên thông trung cấp lên đại học 91 và 101

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9 và 10, lớp TCXD 9.1 và TCXD 10.1 xem điểm thi kết thúc môn trắc địa và thực tập trắc địa.

ĐIỂM MÔN HỌC LỚP HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng: TCXD 9.1

Lớp học liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng: TCXD 10.1

Kết quả môn hoc: Trắc địa và thực tập trắc địa

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC

- Phòng quản lý sinh viên học liên thông ngành xây dựng khi nhận được điểm môn học, sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về điểm môn học đó để sinh viên được biết. Đối với sinh viên có kết quả < 4.5 điểm sẽ phải theo dõi lịch tổ chức thi lại - học lại, do phòng đào tạo liên thông ngành xây dựng lên kế hoạch tổ chức.

- Những môn đã học và thi nhưng chưa nhận được điểm, cán bộ các lớp đại diện tổng hợp danh sách để báo giáo viên chủ nhiệm xin điểm còn thiếu và cập nhật cho lớp.

>>> Điểm môn sức bền vật liệu 2 lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1

 >>> Môn Kỹ thuật điện lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1

LỚP LIÊN THÔNG XÂY DỰNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC XEM ĐIỂM 

Stt

Họ và

Tên

Trắc địa

TT Trắc địa

Ktra

B.thi

H. phần

Bài thi

1         

Bùi Văn

Bình

9

9

9

9

2         

Ninh Văn

Đoàn

7

8

7.6

8

3         

Lê Quý

Dương

7

8

7.6

8

4         

Nguyễn Khương

Duy

5

8

6.8

4

5         

Phạm Quốc

Hải

7

8

7.6

8

6         

Nguyễn Quang

Huy

7

8

7.6

8

7         

Vũ Văn

Phúc

9

9

9

9

8         

Nguyễn Ngọc

Tám

7

8

7.6

8

9         

Nguyễn Minh

Thắng

7

8

7.6

8

10    

Lê Tiến

Thành

///

///

///

///

11    

Phạm Văn

Toàn

7

9

8.2

8

12    

Đinh Văn

Vĩnh

7

8

7.6

8

13    

Nguyễn Đức

Anh

7

9

8.2

8

14    

Nguyễn Văn

Dũng

9

9

9

9

15    

Tạ Văn

Luân

7

8

7.6

8

16    

Vũ Việt

Đức

5

4

4.4

4

17    

Phạm Tiến

Dũng

7

8

7.6

8

18    

Bùi Thái

Dương

7

8

7.6

8

19    

Nguyễn Văn

Đường

10

10

10

10

20    

Đào Văn

Hưng

7

8

7.6

8

21    

Hoàng Văn

Hưng

7

8

7.6

8

22    

Hoàng Đình

Nghĩa

7

8

7.6

8

23    

Trần Viết

Sử

7

8

7.6

8

24    

Nguyễn Văn

Thái

7

8

7.6

8

25    

Đỗ Văn

Thắng

7

8

7.6

8

26    

Nguyễn Văn

Trọng

7

8

7.6

8

27    

Hoàng Quốc

Trường

7

8

7.6

8

28    

Nguyễn Xuân

Trường

7

8

7.6

8

29    

Đoàn Tiên

Phong

7

8

7.6

 

30    

Lê Hùng

Cường

7

9

8.2

8

31    

Trần Văn

Dũng

7

8

7.6

8

32    

Phạm Văn

Học

7

8

7.6

8

33   

Vũ Văn

Khánh

7

8

7.6

8

34    

Nguyễn Cao

Kỳ

7

8

7.6

///

35    

Hoàng Trung

Minh

7

9

8.2

8

36    

Nguyễn Tiến

Nam

7

8

7.6

8

37    

Phạm Hữu

Thành

7

8

7.6

8

38    

Đinh Hồng

Tuấn

7

8

7.6

8

39    

Phan Văn

Tuyên

7

8

7.6

8

40    

Phan Văn

Xuân

7

8

7.6

8

Tin tức khác