Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm kết cấu thép 2 lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 91 và 101

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 xem điểm môn học kết cấu thép 2 và Đồ án môn kết cấu thép 2.

ĐIỂM LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

Khóa học liên thông ngành xây dựng 9.1: TCXD 9.1

Và điểm khóa đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng 10.1: TCXD 10.1

 

- Khoa xây dựng gửi điểm môn học đến sinh viên lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 9 và 10.1. Các em cập nhật danh sách điểm đầy đủ về môn học Kết cấu thép 2 và Đồ án Kết cấu thép 2. 

- Điểm học tập các lớp đào tạo liên thông ngành xây dựng sẽ liên tục được cập nhật để sinh viên nắm được quá trình học liên thông tại trường. 

>>> Điểm môn KC bê tông cốt thép 2 lớp liên thông xây dựng khóa 9.1 và 10.1 xem TẠI ĐÂY

>>> Điểm môn Cơ học kết cấu 3 khóa học liên thông ngành xây dựng 9.1 và 10.1 xem TẠI ĐÂY

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG KHÓA 9.1 VÀ 10.1 

ĐIỂM MÔN KẾT CẤU THÉP 2 VÀ ĐỒ ÁN

 

Stt

Họ và

Tên

KC thép 2

ĐA. KC thép 2

Ktra

B.thi

H. phần

1         

Bùi Văn

Bình

8

8

8

8

2         

Ninh Văn

Đoàn

8

6

6.8

7

3         

Lê Quý

Dương

7

6

6.4

7

4         

Nguyễn Khương

Duy

6

7

6.6

5

5         

Phạm Quốc

Hải

7

5

5.8

7

6         

Nguyễn Quang

Huy

7

6

6.4

7

7         

Vũ Văn

Phúc

9

7

7.8

7

8         

Nguyễn Ngọc

Tám

6

6

6

6

9         

Nguyễn Minh

Thắng

6

6

6

5

10    

Lê Tiến

Thành

6

7

6.6

6

11    

Phạm Văn

Toàn

8

8

8

7

12    

Đinh Văn

Vĩnh

7

7

7

7

13    

Nguyễn Đức

Anh

8

8

8

7

14    

Nguyễn Văn

Dũng

9

8

8.4

8

15    

Tạ Văn

Luân

6

6

6

6

16    

Vũ Việt

Đức

5

7

6.2

5

17    

Phạm Tiến

Dũng

8

6

6.8

7

18    

Bùi Thái

Dương

5

6

5.6

5

19    

Nguyễn Văn

Đường

9

7

7.8

8

20    

Đào Văn

Hưng

7

6

6.4

6

21    

Hoàng Văn

Hưng

7

6

6.4

6

22    

Hoàng Đình

Nghĩa

6

8

7.2

6

23    

Trần Viết

Sử

8

7

7.4

7

24    

Đỗ Văn

Thắng

7

7

7

7

25    

Nguyễn Văn

Trọng

7

8

7.6

7

26    

Hoàng Quốc

Trường

8

6

6.8

7

27    

Nguyễn Xuân

Trường

7

6

6.4

6

28    

Lê Hùng

Cường

8

6

6.8

7

29    

Trần Văn

Dũng

7

7

7

6

30    

Phạm Văn

Học

9

6

7.2

8

31   

Vũ Văn

Khánh

8

6

6.8

7

32

Hoàng Trung

Minh

9

6

7.2

8

33    

Nguyễn Tiến

Nam

8

6

6.8

7

34    

Phạm Hữu

Thành

9

7

7.8

8

35    

Đinh Hồng

Tuấn

8

7

7.4

7

36    

Phan Văn

Tuyên

8

5

6.2

7

37    

Phan Văn

Xuân

6

8

7.2

6

 

 

>>> Tuyển sinh văn bằng 2 ngành văn thư hành chính | Học liên thông ngành văn thư hành chính

>>> Tuyển sinh văn bằng 2 ngành tiếng anh | Học liên thông ngành tiếng anh

 

 

Tin tức khác