Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Thông tin về việc hoàn thiện HP khóa học liên thông xây dựng K15

Cập nhật học phí các kỳ đã và đang học khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15. Sinh viên thuộc các hệ đào tạo liên thông ngành xây dựng theo dõi và hoàn thiện.

Thông tin về việc hoàn thiện học phí Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _ K15

Chi tiết môn học - Sinh viên thuộc các hệ đào tạo liên thông xây dựng giữa các trình độ

♦ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học 

♦ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

♦ Liên thông trình độ Đại học sang  Đại học ngành xây dựng

- Hiện khóa học Đại học ngành xây dựng đã và đang học các môn trong chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành kỹ thuật xây dựng thuộc khóa K15, đối chiếu và cập nhật về học phí các kỳ đã học và hoàn thiện đầy đủ học phí đúng với thời gian quy định.

- Thời gian hoàn thiện học phí từ ngày 20/08 đến hết ngày 10/10/2022

 

**** Lưu ý:

- Hiện nay kỳ học đã được lên các môn đào tạo, tuy nhiên có 1 số môn sinh viên nếu xét đủ điều kiện tham gia học cùng với các khóa học khác, sẽ đăng ký học tương ứng với các môn tại thời điểm đó cùng với khóa học khác: 

+ Việc đăng ký tham gia học cùng các khóa học khác, sẽ đi cùng với việc thay đổi và cập nhật số tín chỉ đào tạo phải hoàn thiện tại kỳ học đó.

+ Tại thời điểm cập nhật về thông báo hoàn thiện học phí, các môn học về cơ bản đã đối chiếu với tình hình học hiện tại, nếu sau phát sinh thêm môn học, học phí sẽ cập nhật bổ sung phần còn thiếu, sinh viên nộp đủ trước khi thi kết thúc.

- 1 số sinh viên phải học môn Giáo dục quốc phòng (thời gian trước đã nộp học phí) nhưng do chưa lên kế hoạch đào tạo về chứng chỉ GGQP, nên sẽ chuyển tiền học GDQP sang học phí kỳ hiện tại:

+ SV đối chiếu số tiền đã nộp học phần GDQP bổ sung phần còn thiếu tương ứng với học phí kỳ hiện tại phải nộp.

Cập nhật danh sách môn học và học phí tại kỳ đang học - Khóa học liên thông xây dựng K15

 

hoc lien thong dai hoc nganh xay dung
DSSV khóa học liên thông xây dựng _ K15 kèm chi tiết học phí đào tạo

truong tuyen sinh lien thong dai hoc nganh xay dung

DSSV học liên thông xây dựng kèm môn học và học phí hoàn thiện 

 

 >>> Lịch học khóa học liên thông xây dựng _K15 

>>> Xem lịch học khóa liên thông xây dựng _ K14

>>> Lịch đào tạo khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng _K16

Tin tức khác