Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Học phí kỳ 6 khóa liên thông xây dựng K14 đối chiếu theo xét miễn môn

Thông tin về việc hoàn thiện học phí kỳ 6 khóa học liên thông xây dựng - Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học, hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng.

Danh sách miễn môn và học phí tại kỳ 6 khóa liên thông xây dưng _K14

- Khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng K14 đã tham gia học đến nay kỳ 6, sinh viên tham gia học tập từng kỳ đối chiếu về môn học, thời gian học và kinh phí đào tạo tương ứng tại kỳ học đó.

- Chương trình đào tạo Đại học ngành xây dựng, số môn học được xét căn cứ vào bảng điểm chuyên ngành đã tốt nghiệp của người học theo quy định.

- Sinh viên khi tham gia học liên thông Đại học khối ngành kỹ thuật xây dựng, cập nhật thông tin về môn học, kinh phí đào tạo tương ứng tại các kỳ tổ chức đào tạo trong suốt quá trình học tập.

- Đối chiếu môn học, kinh phí đào tạo tương ứng tại các kỳ học, sinh viên theo dõi trên bảng tính tổng hợp về tất cả thông tin từ Hồ sơ - Danh sách xét môn học - Môn học và học phí tương ứng từng kỳ - Bảng tổng hợp số tiền các kỳ đã nộp.

 Dưới đây, bảng tổng hợp riêng tại kỳ 6 được lọc từ trang tính gửi cho sinh viên khóa liên thông xây dựng K14 tham khảo, căn cứ vào thông tin đã được cập nhật sinh viên đối chiếu để tham gia học và hoàn thiện đầy đủ học phí đào tạo tương ứng.

Ghi chú:

+ Thời gian hoàn thiện học phí: Từ 15/08 đến hết ngày 10/10/2022

+ Hình thức hoàn thiện học phí, sinh viên nộp theo hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp

+ Sinh viên nộp đúng trong khoảng thời gian đã thông báo, để tránh ảnh hưởng đến kết quả học tập trong suốt quá trình học.

 

Bảng tổng hợp môn học - Học phí kỳ 6 khóa liên thông ngành xây dựng _K14

 

truong tuyen sinh van bang 2 dai hoc nganh xay dung

Bảng tổng hợp học phí - Môn học kỳ 6 khóa học liên thông xây dựng_K14

 

 >>> Thông tin về việc hoàn thiện BHYT với SV khóa học liên thông xây dựng

Tin tức khác