Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm kinh tế xây dựng lớp liên thông từ trung cấp lên đại học xây dựng 81

Sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng lớp TCXD 8.1, xem kết quả thi hết môn Kinh tế xây dựng điểm được gửi từ phòng đào tạo

KHÓA LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG XEM ĐIỂM

MÔN HỌC: KINH TẾ XÂY DỰNG

LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG: TCXD 8.1

HỌC TẠI: KỲ 6

- Phòng đào tạo liên thông gửi điểm môn học tới sinh viên lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng (TCXD 8.1), các em tra cứu điểm môn học tại mục "Điểm thi các lớp liên thông xây dựng" thường xuyên để biết kết quả học tập từng môn tại các kỳ thi.

- Với những sinh viên đạt kết quả thi <4.5đ hoặc không theo học môn đó, cập nhật kế hoạch tổ chức học lại - thi lại, do phòng quản lý sinh các lớp liên thông đại học ngành xây dựng cập nhật tại Website: daotaodaihan.com, gửi lên theo lịch trình tổ chức của phòng đào tạo sắp xếp.

ĐIỂM MÔN HỌC KỲ 6 LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG 8.1

>>> Điểm KC thép 1 lớp liên thông xây dựng 8.1

>>> Kết cấu thép 2 khóa học liên thông đại học ngành xây dựng 8.1

>>> Điểm đồ án kết cấu thép 2 lớp học liên thông xây dựng TCXD 8.1

>>> Toàn bộ điểm thi được cập nhật thường xuyên, liên tục trên mục tra cứu điểm. Sinh viên các lớp liên thông đại học ngành xây dựng theo dõi điểm theo tên lớp để biết kết quả.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG VÀ ĐIỂM MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG

 

Stt

Họ và

Tên

Kinh tế xây dựng

Ktra

B.thi

H. phần

1                     

Nguyễn Ngọc

Bích

10

5

7

2                     

Nguyễn Đình

Chiến

7

5

5.8

3                     

Phạm Xuân

Công

7

5

5.8

4                     

Nguyễn Văn

Dân

7

5

5.8

5                     

Nguyễn Trung

Dũng

9

6

7.2

6                     

Vì Việt

Dũng

8

5

6.2

7                     

Nguyễn Văn

Kiệm

6

6

6

8                     

Lê Hữu

Lượng

8

5

6.2

9                     

Nguyễn Viết

Mạnh

8

5

6.2

10                 

Trần Hải

Nam

9

5

6.6

11                 

Lưu Huỳnh Bảo

Ngọc

7

5

5.8

12                 

Đào Văn

Nguyên

9

5

6.6

13                 

Nguyễn Thế

Ninh

8

5.5

6.5

14                 

Phạm Văn

Phương

9

5

6.6

15                 

Nguyễn Mạnh

Quân

7

8

7.6

16                 

Nguyễn Trung

Sáng

8

5

6.2

17                 

Vũ Nhật

Tài

7

5

5.8

18                 

Hoàng Văn

Tập

8

5

6.2

19                 

Đinh Quang

Thanh

9

5

6.6

20                 

Phùng Văn

Thịnh

6

///

2.4

21                 

Vũ Văn

Thức

9

5

6.6

22                 

Nguyễn Vi

Thuyết

8

5

6.2

23                 

Đinh Văn

Tón

7

5

5.8

24                 

Trần Trọng

8

5

6.2

25                 

Lê Hải

Tuân

10

5

7.0

26                 

Trần Công

Minh

6

5

5.4

27                 

Trần Sỹ

Hảo

8

5

6.2

28                 

Nguyễn Duy

Hoàn

9

5

6.6

29                 

Nguyễn Việt

Đức

6

9

7.8

30                 

Hoàng Đình

Dũng

8

5

6.2

31                 

Nguyễn Thị

Hồng

10

5

7

32                 

Dương Thanh

Hùng

6

9

7.8

33                 

Dương Văn

Hùng

9

8

8.4

34                 

Phạm Như

Hưng

8

9

8.6

35                 

Vũ Văn

Hưng

8

5

6.2

36                 

Phạm Văn

Nam

8

8

8

37                 

Đinh Văn

Ngọ

8

8

8

38                 

Lưu Đức

Quân

9

4

6

39                 

Phạm Văn

Quang

9

5

6.6

40                 

Nguyễn Văn

Thắng(90)

9

5

6.6

41                 

Nguyễn Văn

Thịnh

10

9

9.4

42                 

Trần Đức

Triều

7

4

5.2

43                 

Nguyễn Văn

Tuấn

9

5

6.6

44                 

Hoàng Văn

Tùng

6

8

7.2

45                 

Nguyễn Thị

Yến

9

5

6.6

46                 

Nguyễn Đức

Anh

8

5

6.2

47                 

Phạm Văn

Đồng

9

5

6.6

48                 

Nguyễn Thế

Khoản

8

5

6.2

49                 

Nguyễn Văn

Thắng (86)

9

5

6.6

50                 

Phạm Văn

Tuyền

9

5

6.6

51                 

Đỗ Minh

Vỹ

9

5

6.6

 >>> Học trung cấp hành chính văn thư xét tuyển học bạ THCS trở lên

>>> Đào tạo liên thông ngành văn thư lưu trữ từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

>>> Tuyển sinh liên thông ngành xây dựng từ trung cấp lên đại học và cao đẳng lên đại học

 

 

Tin tức khác