Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lớp học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 xem điểm Hình học VKT

Kết quả lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng xem điểm môn học đã học và dự thi kết thúc môn học.

HỌC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DƯNG XEM ĐIỂM

Hệ đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng;

học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng;

Lớp học liên thông xây dựng: TCXD 11.1 và TCXD 12.1

 

ĐIỂM MÔN HỌC LỚP HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG 

 

- Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng đã và đang học kỳ 5 của chương trình đào tạo liên thông đại học xem điểm hoàn thành môn học.

Sinh viên học ngành xây dựng đã hoàn thành xong môn học Hình họa + Vẽ kỹ thuật xem điểm chi tiết về môn học cập nhật chi tiết bên dưới.

>>> DS các môn đã báo điểm lớp học liên thông xây dựng khóa 11 và 12 xem TẠI ĐÂY

DSSV HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG VÀ KẾT QUẢ MÔN HÌNH HỌA + VẼ KỸ THUẬT

 

Stt

Họ và

Tên

Ngày sinh

Hình họa +Vẽ KT

Kiểm tra

Bài thi

Học phần

1

Lê Văn

Chung

26/10/89

4

5

4.6

2

Nguyễn Thành

Công

12/04/77

7

5

5.8

3

Nguyễn Văn

Cường

14/04/90

7

8

7.6

4

Ninh Hải

Đăng

16/03/91

8

5

6.2

5

Sa Ngọc

Hải

18/08/87

3

4

3.6

6

Nguyễn Hữu

Hoàn

07/11/86

6

6

6

7

Nguyễn Đình

Hùng

26/01/83

5

8

6.8

8

Tạ Tư

Kỷ

24/10/89

4

5

4.6

8

Đoàn Văn

Nhanh

12/09/88

6

7

6.6

9

Nguyễn Như

Quỳnh

01/10/82

3

4

3.6

10

Nguyễn Đắc

Sơn

29/10/88

7

3

4.6

11

Nguyễn Ngọc

Sơn

12/02/92

6

4

4.8

12

Đinh Công

Tâm

03/11/87

4

3

3.4

13

Tạ Văn

Tấn

24/07/79

5

5

5

14

Trịnh Ngọc

Trường

26/12/85

7

4

5.2

15

Nguyễn Mạnh

Tuấn

14/10/87

6

4

4.8

16

Nguyễn Trọng

Tuấn

20/08/91

4

4

4

17

Phạm Đại

Văn

29/08/83

5

4

4.4

18

Phạm Đức

Báu

10/03/92

6

4

4.8

19

Nguyễn Vũ

Cương

31/07/96

0

5

3

20

Đào Tuấn

Nghĩa

10/10/94

5

6

5.6

21

Bùi Quốc

Quân

17/03/89

5

5

5

22

Nguyễn Minh

Tân

04/08/86

6

7

6.7

23

Ngần Anh

Thắng

21/09/83

3

5

4.2

24

Hà Văn

Tùng

28/06/90

6

8

7.2

25

Quách Sơn

Tùng

17/05/93

0

3

1.8

26

Hoàng Đàm

Vinh

13/09/81

5

3

3.8

27

Hoàng Gia

Vịnh

28/08/78

7

4

5.2

28

Vũ Văn

Bộ

21/05/85

6

5

5.4

29

Trần Văn

Bốn

25/11/90

0

5

3.0

30

Đỗ Đức

Đại

28/05/96

7

4

5.2

31

Trương Thái

31/12/92

0

5

3

32

Nghiêm Thanh

Hải

14/08/95

4

8

6.4

33

Lê Thị

Linh

20/11/86

5

1

2.6

34

Vũ Đình

Nam

16/03/86

7

6

6.4

Tin tức khác