Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 91-101 xem điểm tin đại cương

Phòng đào tạo hệ liên thông xây dựng gửi điểm tin học đại cương cho lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9 và khoa 10.

ĐIỂM GỬI LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG 

Lớp liên thông trung cấp lên đại học xây dựng: TCXD 9.1 và TCXD 10.1

Môn học: Tin học đại cương

Sinh viên lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 xem điểm môn học Tin đại cương. Những em điểm học phần được <4.5 điểm theo dõi lịch thi lại phòng đào tạo sắp xếp trong thời gian tới, kế hoạch tổ chức thi lại sẽ báo chi tiết tới sinh viên các lớp học liên thông xây dựng biết và thực hiện.

>>> Điểm sức bền VL1 lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 vả 10.1

>>> Điểm nguyên lý 2 lớp liên thông xây dựng từ trung cấp lên đại học 9.1 và 10.1

>>> Cơ học lý thuyết 1 khóa học liên thông trung cấp lên đại học xây dựng 9.1 và 10.1

 

ĐIỂM LỚP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG 9.1 VÀ 10.1

 

Stt

Họ và

Tên

Tin đại cương

Ktra

B.thi

H. phần

1         

Lê Văn

Biền

7

4

5.2

2         

Bùi Văn

Bình

8

7

7.4

3         

Ninh Văn

Đoàn

6

5

5.4

4         

Lê Quý

Dương

8

6

6.8

5         

Nguyễn Khương

Duy

5

5

5

6         

Phạm Quốc

Hải

6

5

5.4

7         

Vũ Sơn

Hải

6

3

4.2

8         

Đinh Văn

Huân

7

3

4.6

9         

Nguyễn Quang

Huy

7

4

5.2

10     

Vũ Văn

Phúc

8

7

7.4

11     

Nguyễn Ngọc

Tám

86

5

5.4

12     

Nguyễn Minh

Thắng

6

5

5.4

13     

Lê Tiến

Thành

//

3

1.8

14     

Phạm Văn

Toàn

6

4

4.8

15     

Đinh Văn

Vĩnh

6

5

5.4

16     

Nguyễn Đức

Anh

6

5

5.4

17     

Nguyễn Văn

Dũng

7

7

7

18     

Tạ Văn

Luân

7

6.5

6.7

19    

Vũ Việt

Đức

7

5

5.8

20    

Phạm Tiến

Dũng

6

5.5

5.7

21    

Bùi Thái

Dương

5

5

5

22    

Nguyễn Văn

Đường

7

6

6.4

23    

Đào Văn

Hưng

6

4

4.8

24    

Hoàng Văn

Hưng

7

4

5.2

25    

Hoàng Đình

Nghĩa

6

5

5.4

26    

Trần Viết

Sử

8

6

6.8

27    

Nguyễn Văn

Thái

5

5

5

28    

Đỗ Văn

Thắng

6

5

5.4

29    

Ngô Đức

Thắng

6

5

5.4

30    

Nguyễn Văn

Trọng

5

2

3.2

31    

Hoàng Quốc

Trường(88)

6

5

5.4

32    

Nguyễn Xuân

Trường

8

4

5.6

33    

Lê Hùng

Cường

 

 

 

34    

Trần Văn

Dũng

 

 

 

35    

Phạm Văn

Học

 

 

 

36    

Vũ Văn

Khánh

 

 

 

37    

Nguyễn Cao

Kỳ

 

 

 

38    

Hoàng Trung

Minh

 

 

 

39    

Nguyễn Tiến

Nam

 

 

 

40    

Phạm Hữu

Thành

 

 

 

41    

Đinh Hồng

Tuấn

 

 

 

42    

Phan Văn

Tuyên

 

 

 

43    

Phan Văn

Xuân

 

 

 

Tin tức khác